Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) 20-49 yaş arası Gebe Kadınların Vitamin D Destekleri Kullanım Durumları ile Beslenme ve Depresyon Durumlarının Karşılaştırılması Özet   PDF
Seniha Çukurovalı Soykurt, Muhittin Tayfur, Emine Uluçam Çelen
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Akademik Personellerde İşkolikliğin Belirlenmesinde Serbest Zamanda Sıkılma Algısının Rolü Özet   PDF
Feyza Meryem Kara, Ali Çağrı Gücal
 
Cilt 5, Sayı 2 (2020) Akademisyenlerin Yeni Besin Korkularının Saptanması ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Özet   PDF
Keziban Cansu Kol, Mehtap Akçil Ok
 
Cilt 6, Sayı 2 (2021) Akdeniz Diyeti ve Kanser Özet   PDF
Selin Uçak, Gül Kızıltan
 
Cilt 6 (2021): BESLENME ÖZEL SAYISI Anne ve Bebek Sağlığında İntestinal Mikrobiyota ve Probiyotikler Özet   PDF
Nihal Tunçer
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Annelerin Aile İşlevleri, Başa Çıkma Yolları Ve Kişilik Özelliklerinin, Depresyon Ve Kaygı Yakınmaları Üzerindeki Etkileri Özet   PDF
Ural Nadir
 
Cilt 4, Sayı 2 (2019) Annelerin Postpartum Depresyon Risk Faktörlerinin Değerlendirmesi Özet   PDF
Gülşah Doğan, Gül Kızıltan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Bariatrik Cerrahide Tıbbi Beslenme Tedavisi Özet   PDF
Merve Esra Çıtar Dazıroğlu, Esra Köseler Beyaz
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Basketbol Antrenörlerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının Liderlik Stillerini Belirlemedeki Rolü Özet   PDF
Atahan Altıntaş
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Bel Ağrılı Hastalarda Günlük Sigara Kullanımı İle Ağrı ve Fonksiyonel Yetersizlik Arasındaki İlişki Özet   PDF
Aydan Aytar, Zeliha Özlem Yürük, Neslihan Durutürk, Zuhal Kunduracılar, Ayça Tığlı
 
Cilt 6, Sayı 1 (2021) Beslenme Eğitiminin Diyet Kalitesi, Sürdürülebilir Beslenme ve Yeme Davranışları Üzerine Etkisi Özet   PDF
İrem Zeynep Yolcuoğlu, Gül Kızıltan
 
Cilt 6 (2021): BESLENME ÖZEL SAYISI Beslenme Okuryazarlığı Nedir? Özet   PDF
Merve Yıldırım, Gül Kızıltan, Mehtap Akçil Ok
 
Cilt 5, Sayı 2 (2020) Cerrahi Duman, Etkileri ve Önlemler Özet   PDF
Sevcan Avcı Işık, Aysel Abbasoğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Cinsel İstismara Uğramış Ergen Kızlarla Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması Özet   PDF
Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban, Işıl Bulut
 
Cilt 6 (2021): COVID-19 ÖZEL SAYISI Covid- 19 Salgın Döneminde Sağlıklı Yaşam Biçimi, Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Rolü Özet   PDF
Ali Özkan
 
Cilt 6, Sayı 1 (2021) Covid 19 Sürecinde Rekreatif Faaliyetlere Katılan Bireylerin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi Özet   PDF
Yalçın Tükel
 
Cilt 6 (2021): COVID-19 ÖZEL SAYISI Covid-19 Pandemisi ile Mücadelede Tıbbi Sosyal Hizmetin Rolü Özet   PDF
Seval Bekiroğlu
 
Cilt 6, Sayı 2 (2021) Covid-19 Pandemisinde Diyabet Yönetimi ve Diyabet Hemşirelerinin Sorumlulukları Özet   PDF
Gökşen Polat Topçuoğlu, Elif Ünsal Avdal
 
Cilt 6 (2021): COVID-19 ÖZEL SAYISI Covid-19 Salgın Sürecinin, Sağlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları, Fiziksel Aktivite ve Vücut Ağırlıkları Üzerine Etkisinin Saptanması Özet   PDF
Satı Gürel, Mehtap Akçil Ok
 
Cilt 6 (2021): COVID-19 ÖZEL SAYISI Covid-19 Sürecinde Türkiye'de Sağlık Politikaları Özet   PDF
İbrahim Hüseyin Cansever
 
Cilt 6 (2021): COVID-19 ÖZEL SAYISI Covid-19 Uygulamaları Örneği ile Büyük Nüfuslarda Örnek Hacmi ve Küçük Olasılıklar Özet   PDF
Emine Abay
 
Cilt 6 (2021): COVID-19 ÖZEL SAYISI Covid-19 ve Beslenme Özet   PDF
Tuba Kayan Tapan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Derin Beyin Stimülasyonlu Parkinson Hastalarında Vücut Ağırlığı Değişimi ve Yeme Bağımlılığının Değerlendirilmesi Özet   PDF
İrem Yakışıklı, Mendane Saka, Tahsin Ali Zırh, Başak Bolluk Kılıç
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Diyabetik Hastaların Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeylerinin Metabolik Kontrolle İlişkisinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Merve Özdemir, Emine Aksoydan, Rahime Evra Çakır, Yasemin Coşkun, Rabia Nur Kocamış
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Diz Osteoartritli Bireylerde Kısa Süreli Pedometre Kullanımının Egzersiz Kapasitesi ve Ağrı Üzerine Etkisi Özet   PDF
Aslıcan Çağlar, Esmanur Kolbaşı, Diclenur Tamer, Mehmet Gürbüz, Aydan Aytar
 
Toplam 120 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 > >>