Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) 20-49 yaş arası Gebe Kadınların Vitamin D Destekleri Kullanım Durumları ile Beslenme ve Depresyon Durumlarının Karşılaştırılması Özet   PDF
Seniha Çukurovalı Soykurt, Muhittin Tayfur, Emine Uluçam Çelen
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Akademik Personellerde İşkolikliğin Belirlenmesinde Serbest Zamanda Sıkılma Algısının Rolü Özet   PDF
Feyza Meryem Kara, Ali Çağrı Gücal
 
Cilt 5, Sayı 2 (2020) Akademisyenlerin Yeni Besin Korkularının Saptanması ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Özet   PDF
Keziban Cansu Kol, Mehtap Akçil Ok
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Annelerin Aile İşlevleri, Başa Çıkma Yolları Ve Kişilik Özelliklerinin, Depresyon Ve Kaygı Yakınmaları Üzerindeki Etkileri Özet   PDF
Ural Nadir
 
Cilt 4, Sayı 2 (2019) Annelerin Postpartum Depresyon Risk Faktörlerinin Değerlendirmesi Özet   PDF
Gülşah Doğan, Gül Kızıltan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Bariatrik Cerrahide Tıbbi Beslenme Tedavisi Özet   PDF
Merve Esra Çıtar Dazıroğlu, Esra Köseler Beyaz
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Basketbol Antrenörlerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının Liderlik Stillerini Belirlemedeki Rolü Özet   PDF
Atahan Altıntaş
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Bel Ağrılı Hastalarda Günlük Sigara Kullanımı İle Ağrı ve Fonksiyonel Yetersizlik Arasındaki İlişki Özet   PDF
Aydan Aytar, Zeliha Özlem Yürük, Neslihan Durutürk, Zuhal Kunduracılar, Ayça Tığlı
 
Cilt 5, Sayı 2 (2020) Cerrahi Duman, Etkileri ve Önlemler Özet   PDF
Sevcan Avcı Işık, Aysel Abbasoğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Cinsel İstismara Uğramış Ergen Kızlarla Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması Özet   PDF
Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban, Işıl Bulut
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Derin Beyin Stimülasyonlu Parkinson Hastalarında Vücut Ağırlığı Değişimi ve Yeme Bağımlılığının Değerlendirilmesi Özet   PDF
İrem Yakışıklı, Mendane Saka, Tahsin Ali Zırh, Başak Bolluk Kılıç
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Diyabetik Hastaların Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeylerinin Metabolik Kontrolle İlişkisinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Merve Özdemir, Emine Aksoydan, Rahime Evra Çakır, Yasemin Coşkun, Rabia Nur Kocamış
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Diz Osteoartritli Bireylerde Kısa Süreli Pedometre Kullanımının Egzersiz Kapasitesi ve Ağrı Üzerine Etkisi Özet   PDF
Aslıcan Çağlar, Esmanur Kolbaşı, Diclenur Tamer, Mehmet Gürbüz, Aydan Aytar
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YAŞAYAN ADÖLESAN VE YETİŞKİNLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI İLE YEME TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Özet   PDF
Betül Sarıdağ Devran
 
Cilt 4, Sayı 2 (2019) Dünyada Yaşlılara Sunulan Hizmet Örnekleri Özet   PDF
Sinem Kurtoğlu, Ayşegül Koç
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) DUYGUSAL BESLENME VE OBEZİTE Özet   PDF
Sabiha Gonca Ünal
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Editörden Özet   PDF
Prof. Dr. Korkut Ersoy
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD EDİTÖRDEN Özet   PDF
Korkut Ersoy
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Editörden Özet   PDF
Şahin Kavuncubaşı
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Editörden Özet   PDF
Korkut Ersoy
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018) Editörden Özet
Şahin Kavuncubaşı
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) EDİTÖRDEN Özet   PDF
Şahin Kavuncubaşı
 
Cilt 4, Sayı 2 (2019) Editörden Özet   PDF
Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı
 
Cilt 4, Sayı 3 (2019) Editörden Özet   PDF
Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Editörden Özet   PDF
Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı
 
Toplam 86 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >>