Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Akademik Personellerde İşkolikliğin Belirlenmesinde Serbest Zamanda Sıkılma Algısının Rolü Özet   PDF
Feyza Meryem Kara, Ali Çağrı Gücal
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Annelerin Aile İşlevleri, Başa Çıkma Yolları Ve Kişilik Özelliklerinin, Depresyon Ve Kaygı Yakınmaları Üzerindeki Etkileri Özet   PDF
Ural Nadir
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Basketbol Antrenörlerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının Liderlik Stillerini Belirlemedeki Rolü Özet   PDF
Atahan Altıntaş
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Bel Ağrılı Hastalarda Günlük Sigara Kullanımı İle Ağrı ve Fonksiyonel Yetersizlik Arasındaki İlişki Özet   PDF
Aydan Aytar, Zeliha Özlem Yürük, Neslihan Durutürk, Zuhal Kunduracılar, Ayça Tığlı
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Cinsel İstismara Uğramış Ergen Kızlarla Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması Özet   PDF
Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban, Işıl Bulut
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Diyabetik Hastaların Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeylerinin Metabolik Kontrolle İlişkisinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Merve Özdemir, Emine Aksoydan, Rahime Evra Çakır, Yasemin Coşkun, Rabia Nur Kocamış
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Diz Osteoartritli Bireylerde Kısa Süreli Pedometre Kullanımının Egzersiz Kapasitesi ve Ağrı Üzerine Etkisi Özet   PDF
Aslıcan Çağlar, Esmanur Kolbaşı, Diclenur Tamer, Mehmet Gürbüz, Aydan Aytar
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Editörden Özet   PDF
Prof. Dr. Korkut Ersoy
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD EDİTÖRDEN Özet   PDF
Korkut Ersoy
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Editörden Özet   PDF
Korkut Ersoy
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Gestasyonel Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları Özet   PDF
Sinem Metin
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Hastanelerde Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu Özet   PDF
Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban, Cengiz Özbesler
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişki Özet   PDF
Rabia Nur Kocamış, Perim Türker, Esra Köseler, Gül Kızıltan, Mehtap Akçil Ok
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri Üzerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi Özet   PDF
Hatice Kahyaoğlu Süt, Nazlı Gül Demir
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Kanserli Hastalarda Hidroksi Metil Bütirat (HMB), Glutamin ve Arjinin Kombinasyonu ile Oral Glutamin ve Standart Beslenme Desteğinin Beslenme Durumu Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Eda Parlak, Mendane Saka
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Leiomyosarkom Tanılı Bir Gebenin Ida Jean Orlando’nun Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi: Vaka Sunumu Özet   PDF
Elif Akyüz, Ziyafet Uğurlu, Banu Çevik, Çiğdem Yaman, Ali Ayhan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Osteoartiritli Olgularda Kısa Süreli Bisiklet Egzersizlerinin Ağrı, Yorgunluk, Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkinliğinin İncelenmesi Özet   PDF
Emel Sönmezer, Manolya Acar Özköslü
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Polikistik Over Sendromunda D Vitamininin Rolü Özet   PDF
Işınsu Baysal, Esra Köseler
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Prolaktinomalı Bireylerde Zayıflama Diyetlerinin Bazı Biyokimyasal Parametrelere ve Antropometrik Ölçümlere Etkisi Özet   PDF
Esen Yeşil, Gül Kızıltan, Mehtap Akçil Ok, Cüneyd Anıl
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Özel Hastaneler Ve Sağlık Sistemi Üzerine Etkileri Özet   PDF
Fikriye Yılmaz, Burcu Tosun, Meriç Yavuz Çolak
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısı Olan Adölesanlarda Sosyal Kaygı ve Hemşirelik Yaklaşımı Özet   PDF
Çiğdem Ceylan, Naime Altay
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Tip 1 Diyabetli Sporcularda Glisemik Komplikasyonlar: Önlenmesi ve Yönetimi Özet   PDF
Beril Köse, Gizem Asırlı
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Uluslararası Standart Sistem ile Oluşturulan Hemşirelik Bakım Planı Örneği Özet   PDF
Dercan Gençbaş, Hatice Bebiş
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Üniversite Öğrencilerinde Sigara Tüketiminin Egzersiz Kapasitesi ve Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Düzeyi Üzerine Etkisi Özet   PDF
Neslihan Durutürk, Manolya Acar
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Deliryum Yönetimi Konusunda Farkındalıklarının Belirlenmesi Özet   PDF
Banu Çevik, Elif Akyüz, Ziyafet Uğurlu, Asuman Ersayın, Nevin Doğan
 
Toplam 26 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >>