Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6 (2021): BESLENME ÖZEL SAYISI Kalça ve Diz Artroplastisi Geçiren Hastalarda Proteinden Zengin Tıbbi Beslenme Tedavisinin Antropometrik Ölçümler ve El kavrama Gücü Üzerine Etkisi Özet   PDF
Banu Süzen, Gül Kızıltan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Kanserli Hastalarda Hidroksi Metil Bütirat (HMB), Glutamin ve Arjinin Kombinasyonu ile Oral Glutamin ve Standart Beslenme Desteğinin Beslenme Durumu Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Eda Parlak, Mendane Saka
 
Cilt 6, Sayı 3 (2021) Kardiyak Cerrahi Girişim Geçiren Hastaların Ameliyat Sonrası Dönemde Uyum Süreci Özet   PDF
Berrak Balanuye, Hülya Bulut
 
Cilt 6, Sayı 2 (2021) Kas Yoksunluğunu Belirlemede Tutkunluk ve Bağımlılık Özet   PDF
Selen Kelecek, Atahan Altıntaş
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018) KOKLEAR İMPLANTLI BEBEK VE ÇOCUKLARDA SANTRAL İŞİTSEL SİSTEM MATURASYONUNUN İŞİTSEL P1 İNDEKSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Asuman Alnıaçık, Gülin Gökçen Kesici
 
Cilt 4, Sayı 3 (2019) Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Serum D Vitamini Düzeyi İle Depresyon İlişkisi Özet   PDF
Ayça Akbal, Gül Kızıltan
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) Kronik Böbrek Yetmezlikli Hemodiyaliz Hastalarının Gastrointestinal Semptomlarının, Yaşam Kalite Düzeylerinin ve Hipoalbuminemi Durumlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Melda Ertürk, Esra Köseler Beyaz
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Kronik Karaciğer Hastalarında Görülen Dermatolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Özet   PDF
Banu Çevik, Sultan Kav, Gülşen Kılıç, Cemile Kırkpınar
 
Cilt 5, Sayı 2 (2020) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Omega-3 Yağ Asidinden Zengin Diyetin İnflamasyon, Solunum Fonksiyonu Ve Yaşam Kalite Düzeyleri Üzerine Etkisi Özet   PDF
Sinem Bayram, Gül Kızıltan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Leiomyosarkom Tanılı Bir Gebenin Ida Jean Orlando’nun Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi: Vaka Sunumu Özet   PDF
Elif Akyüz, Ziyafet Uğurlu, Banu Çevik, Çiğdem Yaman, Ali Ayhan
 
Cilt 6, Sayı 2 (2021) Lise Öğrencilerinde Hedonik Açlık ve Yeme Farkındalığının Beslenme Durumu ile İlişkisi Özet   PDF
Ayda Uçar, Perim Fatma Türker
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) MATERNAL BESLENMENİN EPİGENETİK MEKANİZMALAR ÜZERİNDEN İNFANT SAĞLIĞINA ETKİLERİ Özet   PDF
Ebru Şurgun
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) MEDULLA SPİNALİS YARALANMASI GEÇİREN VE ŞİDDETLİ NÖROPATİK AĞRISI OLAN BİR VAKADA DİADİNAMİK AKIM UYGULAMASI Özet   PDF
Gülşen Taşkın, Özlem Yürük
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) MEME KANSERİ TEDAVİSİ GÖREN KADINLARIN EŞLERİNİN DENEYİMLERİ Özet   PDF
Cihan Aslan
 
Cilt 6 (2021): BESLENME ÖZEL SAYISI Menstrual Döngünün Beslenme Alışkanlığı ve İştah Üzerine Etkisi Özet   PDF
Nilsu Özçifçi, Gül Kızıltan
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Migren ve Beslenme Özet   PDF
Esra Köseler
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE PROBİYOTİK-PREBİYOTİK KULLANIMI Özet   PDF
Ümmühan Akkaya
 
Cilt 6 (2021): BESLENME ÖZEL SAYISI Obez Olan ve Olmayan Yetişkin Bireylerde Sezgisel Yeme Davranışının Hedonik Açlık ve Aşırı Besin İsteği İle İlişkisinin Belirlenmesi Özet   PDF
Hatice Müge Karakaş, Mendane Saka
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) Obezite Cerrahisi Olan, Zayıflama İlacı Kullanan ve Sadece Diyet Yapan Obez Bireylerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Saadet Öztürk Gök, Mehtap Akçil Ok
 
Cilt 4, Sayı 2 (2019) Obezite ve Dürtüsellik Özet   PDF
Cansu Genç, Beril Köse
 
Cilt 4, Sayı 2 (2019) Obezite ve Duygu Durumu ile Diyet Kalitesi ve İştah İlişkisi Özet   PDF
Aslıhan Güray, Gül Kızıltan
 
Cilt 6, Sayı 1 (2021) Okul Öncesi Dönemde Çocuklardaki Farklı Yeme Davranışları ve Ebeveyn Faktörlerinin Bu Davranışlara Etkisi Özet   PDF
Nehir Öztürk, Perim Fatma Türker
 
Cilt 7, Sayı 2 (2022) Örgütsel Stresin A ve B Tipi Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi: Hemşireler Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Zelal Özyıldız, Zeynep Büyükkaya
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Osteoartiritli Olgularda Kısa Süreli Bisiklet Egzersizlerinin Ağrı, Yorgunluk, Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkinliğinin İncelenmesi Özet   PDF
Emel Sönmezer, Manolya Acar Özköslü
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Özel Eğitim Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları Özet   PDF
Melike Tekindal, Seda Attepe Özden
 
Toplam 138 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >>