Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6 (2021): BESLENME ÖZEL SAYISI Egzersiz Yapan ve Yapmayan Yetişkin Kadınlarda Diyetle Alınan Proteinin Kalite ve Miktarının Kas Kütlesi ile İlişkisi Özet   PDF
Nurça Eda Oğuz, Mendane Saka
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) ERGENLERDE AKRAN ZORBALIĞININ SOSYAL MEDYADA ÜRETİMİ ve YENİDEN ÜRETİMİNİN OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Emre Özcan, Gizem Uslu, Şule Ceyda İbişoğlu, Ecem Nur Dinçer
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) Fazla Kilolu ve Obez Yetişkin Kadınlarda Ağırlık Kaybının Aşırı Besin İsteği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Özet   PDF
Büşra Altınkaynak, Mendane Saka
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) FİZİKSEL AKTİVİTENİN YEME DAVRANIŞI VE İŞTAH ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Elmas Burçin Yücel
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) FUTBOLCULARIN GÜDÜSEL YÖNELİM VE SPORA BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN SPORCU TÜKENMİŞLİĞİNİ BELİRLEMEDEKİ ROLÜ Özet   PDF
Selen Kelecek, Ziya Koruç
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Gebelerin Sağlıklı Beslenme Takıntısı (Ortoreksiya Nervoza) ve Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
İrem Buse İpkırmaz, Mendane Saka
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KOKLEAR İMPLANT ELEKTROT DİZİN TASARIMLARI Özet   PDF
Asuman Alnıaçık
 
Cilt 4, Sayı 2 (2019) Gestasyonel Diyabet ve Risk Faktörleri Özet   PDF
Elif Melek Avci Dursun, Gül Kızıltan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Gestasyonel Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları Özet   PDF
Sinem Metin
 
Cilt 7, Sayı 2 (2022) Gıda Sanayinde Kullanılan Yağlar ve Genel Sağlık Üzerine Etkileri Özet   PDF
Şule Arslan, Gül Kızıltan
 
Cilt 6 (2021): BESLENME ÖZEL SAYISI Hastanede Yatan Pediatrik Hastalarda Antropometrik Bir Parametre Olarak Adduktör polisis Kas Kalınlığı Ölçümü Özet   PDF
Betül Oruçoğlu, Mendane Saka, Özlem Bekem Soylu, Zeynep Akışın
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Hastanelerde Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu Özet   PDF
Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban, Cengiz Özbesler
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişki Özet   PDF
Rabia Nur Kocamış, Perim Türker, Esra Köseler, Gül Kızıltan, Mehtap Akçil Ok
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Hemodiyaliz (HD) ve Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz (SAPD) Uygulanan Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Beslenme Tedavilerinin Bazı Biyokimyasal Bulgular ve Beslenme Durumları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Perim Fatma Türker, Seyit Mehmet Mercanlıgil
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri Üzerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi Özet   PDF
Hatice Kahyaoğlu Süt, Nazlı Gül Demir
 
Cilt 6, Sayı 1 (2021) Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Etkinliklere Katılma Durumlarının ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Özet   PDF
Ozan Hüseyin Kızıldoğan, Ayla Ünsal
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişki Özet   PDF
Funda Özpulat
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018) HİPOTİROİDİLİ KADINLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN METABOLİK SENDROM BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Nazal Bardak, Gül Kızıltan
 
Cilt 6 (2021): BESLENME ÖZEL SAYISI İlköğretim Döneminde Verilen Beslenme Eğitiminin Antropometrik Ölçümler Üzerine Etkisinin İncelenmesi Özet   PDF
Funda Esin Fakılı, Gül Kızıltan
 
Cilt 4, Sayı 3 (2019) İnsülin Direnci Olan Yetişkin Bireylerin Hedonik Açlık Durumunun Farklı Ölçeklerle Belirlenmesi Özet   PDF
Zeynep Çamlık, Mendane Saka
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018) İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA DENGE PROBLEMLERİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ Özet   PDF
Sebahat Yaprak Çetin, Yusuf Emük
 
Cilt 7, Sayı 1 (2022) Kadın Diyetisyenlerde Sosyal Fizik Kaygısının Ortoreksiya Nervoza ve Egzersiz Bağımlılığına Etkisi Özet   PDF
Zeynep Ece Sungur, İrem Olcay Eminsoy
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Kadın Futbolcularda Sporcu Bağlılığının Sporcu Tükenmişliğini Belirlemedeki Rolü Özet   PDF
Selen Kelecek, Erdem Göktürk
 
Cilt 7, Sayı 1 (2022) Kadınlarda Pelvik Taban Bilgisinin ve Pelvik Taban Disfonksiyonlarında Fizyoterapi Konusunda Farkındalığın Araştırılması Özet   PDF
Fatma Aslan, Nihan Özünlü Pekyavaş
 
Cilt 6, Sayı 2 (2021) Kadınların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Sağlık Davranışlarına ve Çocuk Sağlığına Etkisi Özet   PDF
Asena Gökçe Gökoğlu
 
Toplam 138 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 > >>