Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Hastanelerde Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu Özet   PDF
Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban, Cengiz Özbesler
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişki Özet   PDF
Rabia Nur Kocamış, Perim Türker, Esra Köseler, Gül Kızıltan, Mehtap Akçil Ok
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Hemodiyaliz (HD) ve Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz (SAPD) Uygulanan Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Beslenme Tedavilerinin Bazı Biyokimyasal Bulgular ve Beslenme Durumları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Perim Fatma Türker, Seyit Mehmet Mercanlıgil
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri Üzerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi Özet   PDF
Hatice Kahyaoğlu Süt, Nazlı Gül Demir
 
Cilt 6, Sayı 1 (2021) Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Etkinliklere Katılma Durumlarının ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Özet   PDF
Ozan Hüseyin Kızıldoğan, Ayla Ünsal
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişki Özet   PDF
Funda Özpulat
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018) HİPOTİROİDİLİ KADINLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN METABOLİK SENDROM BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Nazal Bardak, Gül Kızıltan
 
Cilt 4, Sayı 3 (2019) İnsülin Direnci Olan Yetişkin Bireylerin Hedonik Açlık Durumunun Farklı Ölçeklerle Belirlenmesi Özet   PDF
Zeynep Çamlık, Mendane Saka
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018) İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA DENGE PROBLEMLERİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ Özet   PDF
Sebahat Yaprak Çetin, Yusuf Emük
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Kadın Futbolcularda Sporcu Bağlılığının Sporcu Tükenmişliğini Belirlemedeki Rolü Özet   PDF
Selen Kelecek, Erdem Göktürk
 
Cilt 6, Sayı 2 (2021) Kadınların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Sağlık Davranışlarına ve Çocuk Sağlığına Etkisi Özet   PDF
Asena Gökçe Gökoğlu
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Kanserli Hastalarda Hidroksi Metil Bütirat (HMB), Glutamin ve Arjinin Kombinasyonu ile Oral Glutamin ve Standart Beslenme Desteğinin Beslenme Durumu Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Eda Parlak, Mendane Saka
 
Cilt 6, Sayı 2 (2021) Kas Yoksunluğunu Belirlemede Tutkunluk ve Bağımlılık Özet   PDF
Selen Kelecek, Atahan Altıntaş
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018) KOKLEAR İMPLANTLI BEBEK VE ÇOCUKLARDA SANTRAL İŞİTSEL SİSTEM MATURASYONUNUN İŞİTSEL P1 İNDEKSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Asuman Alnıaçık, Gülin Gökçen Kesici
 
Cilt 4, Sayı 3 (2019) Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Serum D Vitamini Düzeyi İle Depresyon İlişkisi Özet   PDF
Ayça Akbal, Gül Kızıltan
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) Kronik Böbrek Yetmezlikli Hemodiyaliz Hastalarının Gastrointestinal Semptomlarının, Yaşam Kalite Düzeylerinin ve Hipoalbuminemi Durumlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Melda Ertürk, Esra Köseler Beyaz
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Kronik Karaciğer Hastalarında Görülen Dermatolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Özet   PDF
Banu Çevik, Sultan Kav, Gülşen Kılıç, Cemile Kırkpınar
 
Cilt 5, Sayı 2 (2020) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Omega-3 Yağ Asidinden Zengin Diyetin İnflamasyon, Solunum Fonksiyonu Ve Yaşam Kalite Düzeyleri Üzerine Etkisi Özet   PDF
Sinem Bayram, Gül Kızıltan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Leiomyosarkom Tanılı Bir Gebenin Ida Jean Orlando’nun Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi: Vaka Sunumu Özet   PDF
Elif Akyüz, Ziyafet Uğurlu, Banu Çevik, Çiğdem Yaman, Ali Ayhan
 
Cilt 6, Sayı 2 (2021) Lise Öğrencilerinde Hedonik Açlık ve Yeme Farkındalığının Beslenme Durumu ile İlişkisi Özet   PDF
Ayda Uçar, Perim Fatma Türker
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) MATERNAL BESLENMENİN EPİGENETİK MEKANİZMALAR ÜZERİNDEN İNFANT SAĞLIĞINA ETKİLERİ Özet   PDF
Ebru Şurgun
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) MEDULLA SPİNALİS YARALANMASI GEÇİREN VE ŞİDDETLİ NÖROPATİK AĞRISI OLAN BİR VAKADA DİADİNAMİK AKIM UYGULAMASI Özet   PDF
Gülşen Taşkın, Özlem Yürük
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) MEME KANSERİ TEDAVİSİ GÖREN KADINLARIN EŞLERİNİN DENEYİMLERİ Özet   PDF
Cihan Aslan
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Migren ve Beslenme Özet   PDF
Esra Köseler
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE PROBİYOTİK-PREBİYOTİK KULLANIMI Özet   PDF
Ümmühan Akkaya
 
Toplam 109 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 > >>