Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 2 (2020) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Omega-3 Yağ Asidinden Zengin Diyetin İnflamasyon, Solunum Fonksiyonu Ve Yaşam Kalite Düzeyleri Üzerine Etkisi Özet   PDF
Sinem Bayram, Gül Kızıltan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Leiomyosarkom Tanılı Bir Gebenin Ida Jean Orlando’nun Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi: Vaka Sunumu Özet   PDF
Elif Akyüz, Ziyafet Uğurlu, Banu Çevik, Çiğdem Yaman, Ali Ayhan
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) MATERNAL BESLENMENİN EPİGENETİK MEKANİZMALAR ÜZERİNDEN İNFANT SAĞLIĞINA ETKİLERİ Özet   PDF
Ebru Şurgun
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) MEDULLA SPİNALİS YARALANMASI GEÇİREN VE ŞİDDETLİ NÖROPATİK AĞRISI OLAN BİR VAKADA DİADİNAMİK AKIM UYGULAMASI Özet   PDF
Gülşen Taşkın, Özlem Yürük
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) MEME KANSERİ TEDAVİSİ GÖREN KADINLARIN EŞLERİNİN DENEYİMLERİ Özet   PDF
Cihan Aslan
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Migren ve Beslenme Özet   PDF
Esra Köseler
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE PROBİYOTİK-PREBİYOTİK KULLANIMI Özet   PDF
Ümmühan Akkaya
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) Obezite Cerrahisi Olan, Zayıflama İlacı Kullanan ve Sadece Diyet Yapan Obez Bireylerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Saadet Öztürk Gök, Mehtap Akçil Ok
 
Cilt 4, Sayı 2 (2019) Obezite ve Dürtüsellik Özet   PDF
Cansu Genç, Beril Köse
 
Cilt 4, Sayı 2 (2019) Obezite ve Duygu Durumu ile Diyet Kalitesi ve İştah İlişkisi Özet   PDF
Aslıhan Güray, Gül Kızıltan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Osteoartiritli Olgularda Kısa Süreli Bisiklet Egzersizlerinin Ağrı, Yorgunluk, Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkinliğinin İncelenmesi Özet   PDF
Emel Sönmezer, Manolya Acar Özköslü
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Özel Eğitim Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları Özet   PDF
Melike Tekindal, Seda Attepe Özden
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Plantar Basınç Dağılımı ile Stabilite ve Koordinasyon Arasındaki İlişki: Milli Olimpik Yelken Takımı Örneği Özet   PDF
Senay Çerezci, Ayşe Uzun, Nihan Özünlü Pekyavaş, Özge Çınar Medeni, Filiz Fatma Çolakoğlu, Gül Baltacı
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Polikistik Over Sendromunda D Vitamininin Rolü Özet   PDF
Işınsu Baysal, Esra Köseler
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Prolaktinomalı Bireylerde Zayıflama Diyetlerinin Bazı Biyokimyasal Parametrelere ve Antropometrik Ölçümlere Etkisi Özet   PDF
Esen Yeşil, Gül Kızıltan, Mehtap Akçil Ok, Cüneyd Anıl
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) ROMATOLOJİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Özet   PDF
Merve Deniz Pak, Seda Attepe Özden
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NARSİSTİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Özet   PDF
Yüksel Demirel
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Özel Hastaneler Ve Sağlık Sistemi Üzerine Etkileri Özet   PDF
Fikriye Yılmaz, Burcu Tosun, Meriç Yavuz Çolak
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) Spor Yapan Bireylerin Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Özet   PDF
Işınsu Baysal, Gül Kızıltan
 
Cilt 5, Sayı 2 (2020) Sporcu Tükenmişliğini Belirlemede Farklı Psikolojik Yapıların Rolü Özet   PDF
Selen Kelecek, Kubilay Yıldırım
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) SPORCULARDA SALDIRGANLIK: TÜKENMİŞLİK ve YARIŞMA KAYGISININ ROLÜ Özet   PDF
Aslı Sözeren, Selen Kelecek
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) Tıbbi Cihaz Sektörü Gelecek Yansımaları: Omurga Cerrahisi Cihazları Örneği Özet   PDF
Rukiye Numanoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısı Olan Adölesanlarda Sosyal Kaygı ve Hemşirelik Yaklaşımı Özet   PDF
Çiğdem Ceylan, Naime Altay
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Tip 1 Diyabetli Sporcularda Glisemik Komplikasyonlar: Önlenmesi ve Yönetimi Özet   PDF
Beril Köse, Gizem Asırlı
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) Tip 2 Diyabetik Bireylerde Beslenme Durumu, Yeme Bağımlılığı ve Farkındalığının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Özlem Baran, Perim Fatma Türker, Muhittin Tayfur
 
Toplam 86 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 > >>