Fazla Kilolu ve Obez Yetişkin Kadınlarda Ağırlık Kaybının Aşırı Besin İsteği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Büşra Altınkaynak, Mendane Saka

Özet


Amaç: Bu çalışma, fazla kilolu ve obez yetişkin kadınlarda bireylerde ağırlık kaybı olmadan öncesi ve sonrası dönemde antropometrik ölçümler, duygu durum değişikliklerinin beslenme  ve aşırı besin isteği üzerindeki etkisini belirlemek amacı ile yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma 3 ay içerisinde Aris İstanbul Güzellik ve Bakım Merkezi’ ne başvuran 25 fazla kilolu veya obez yetişkin kadın ile yürütülmüştür. Bireylere ilk görüşmede; 31 soruluk anket formu ve bazı besinlere ne kadar yeme isteği duydukları hakkında bilgi alabilmek için Görsel Analog Skalası (Visual Analogue Scale-VAS), üç günlük besin tüketim kaydı, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (kısa form) (IPAQ) ve Aşırı Besin İsteği Ölçeği (ABİS) ölçeği uygulanmış ve bu bilgiler %10 ağırlık kaybı sonrası tekrarlanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 30.4±9.52  yıl olarak belirlenmiştir. Bireylerin  ağırlık kaybı öncesi vücut ağırlığı ortalaması 86.23±16.45 kg iken, ağırlık kaybı sonrası 76.16±14.62 kg olarak gözlenmiştir. Bireylerin ağırlık kaybı öncesi ve sonrası ABİS skor ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmiştir (p<0.001). Enerji, protein (TE%) ve toplam yağ (TE %) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin ağırlık kaybı öncesi ve sonrası; A vitamini, E vitamini,  niasin, folat, C vitamini, çinko ve bakır alım ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmiştir (p<0.05).  Ağırlık kaybı öncesi ABİS skoru ile enerji arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki belirlenmiştir (p<0.05).

Sonuç: Obez bireylerde ağırlık kaybı ile bireylerin yaşam kalitesinde, antropometrik ölçümlerinde ve biyokimyasal bulgularında iyileşme sağlamış ve kişiye özel hazırlanan liste ile obez bireyin sıkı takibi, kontrolleri sürdürülebilir beslenmeyi beraberinde getirmiştir.

Anahtar kelimeler: Ağırlık kaybı, aşırı besin isteği, beslenme durumu, emosyonel beslenme


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.