Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) DUYGUSAL BESLENME VE OBEZİTE Özet   PDF
Sabiha Gonca Ünal
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Editörden Özet   PDF
Prof. Dr. Korkut Ersoy
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD EDİTÖRDEN Özet   PDF
Korkut Ersoy
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Editörden Özet   PDF
Şahin Kavuncubaşı
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Editörden Özet   PDF
Korkut Ersoy
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018) Editörden Özet
Şahin Kavuncubaşı
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) EDİTÖRDEN Özet   PDF
Şahin Kavuncubaşı
 
Cilt 4, Sayı 2 (2019) Editörden Özet   PDF
Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı
 
Cilt 4, Sayı 3 (2019) Editörden Özet   PDF
Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Editörden Özet   PDF
Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı
 
Cilt 5, Sayı 2 (2020) EDİTÖRDEN Özet   PDF
Prof. Dr. Berna Simten Malhan
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) EDİTÖRDEN Özet   PDF
Prof. Dr. Simten Malhan
 
Cilt 6, Sayı 1 (2021) EDİTÖRDEN Özet   PDF
Prof. Dr. Simten Malhan
 
Cilt 6 (2021): COVID-19 ÖZEL SAYISI EDİTÖRDEN Özet   PDF
Prof. Dr. Simten Malhan
 
Cilt 6, Sayı 2 (2021) EDİTÖRDEN Özet   PDF
Prof. Dr. Simten Malhan
 
Cilt 6, Sayı 1 (2021) Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Çalışan Fizyoterapistlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi Özet   PDF
Şule Şimşek, Burcu Özübek, Nesrin Yağcı
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Egzersiz Katılımcılarının Tutkunluk Düzeylerinin, Egzersiz Davranışlarını ve Egzersize Bağımlılıklarını Belirlemedeki Rolü Özet   PDF
Selen Kelecek, Atahan Altıntaş
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) ERGENLERDE AKRAN ZORBALIĞININ SOSYAL MEDYADA ÜRETİMİ ve YENİDEN ÜRETİMİNİN OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Emre Özcan, Gizem Uslu, Şule Ceyda İbişoğlu, Ecem Nur Dinçer
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) Fazla Kilolu ve Obez Yetişkin Kadınlarda Ağırlık Kaybının Aşırı Besin İsteği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Özet   PDF
Büşra Altınkaynak, Mendane Saka
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) FİZİKSEL AKTİVİTENİN YEME DAVRANIŞI VE İŞTAH ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Elmas Burçin Yücel
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) FUTBOLCULARIN GÜDÜSEL YÖNELİM VE SPORA BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN SPORCU TÜKENMİŞLİĞİNİ BELİRLEMEDEKİ ROLÜ Özet   PDF
Selen Kelecek, Ziya Koruç
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Gebelerin Sağlıklı Beslenme Takıntısı (Ortoreksiya Nervoza) ve Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
İrem Buse İpkırmaz, Mendane Saka
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KOKLEAR İMPLANT ELEKTROT DİZİN TASARIMLARI Özet   PDF
Asuman Alnıaçık
 
Cilt 4, Sayı 2 (2019) Gestasyonel Diyabet ve Risk Faktörleri Özet   PDF
Elif Melek Avci Dursun, Gül Kızıltan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Gestasyonel Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları Özet   PDF
Sinem Metin
 
Toplam 109 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 > >>