Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 2 (2020) EDİTÖRDEN Özet   PDF
Prof. Dr. Berna Simten Malhan
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) EDİTÖRDEN Özet   PDF
Prof. Dr. Simten Malhan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Egzersiz Katılımcılarının Tutkunluk Düzeylerinin, Egzersiz Davranışlarını ve Egzersize Bağımlılıklarını Belirlemedeki Rolü Özet   PDF
Selen Kelecek, Atahan Altıntaş
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) ERGENLERDE AKRAN ZORBALIĞININ SOSYAL MEDYADA ÜRETİMİ ve YENİDEN ÜRETİMİNİN OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Emre Özcan, Gizem Uslu, Şule Ceyda İbişoğlu, Ecem Nur Dinçer
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) Fazla Kilolu ve Obez Yetişkin Kadınlarda Ağırlık Kaybının Aşırı Besin İsteği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Özet   PDF
Büşra Altınkaynak, Mendane Saka
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) FİZİKSEL AKTİVİTENİN YEME DAVRANIŞI VE İŞTAH ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Elmas Burçin Yücel
 
Cilt 3, Sayı 2 (2018) FUTBOLCULARIN GÜDÜSEL YÖNELİM VE SPORA BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN SPORCU TÜKENMİŞLİĞİNİ BELİRLEMEDEKİ ROLÜ Özet   PDF
Selen Kelecek, Ziya Koruç
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Gebelerin Sağlıklı Beslenme Takıntısı (Ortoreksiya Nervoza) ve Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
İrem Buse İpkırmaz, Mendane Saka
 
Cilt 4, Sayı 1 (2019) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KOKLEAR İMPLANT ELEKTROT DİZİN TASARIMLARI Özet   PDF
Asuman Alnıaçık
 
Cilt 4, Sayı 2 (2019) Gestasyonel Diyabet ve Risk Faktörleri Özet   PDF
Elif Melek Avci Dursun, Gül Kızıltan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Gestasyonel Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları Özet   PDF
Sinem Metin
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Hastanelerde Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu Özet   PDF
Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban, Cengiz Özbesler
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): BÜSBİD Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişki Özet   PDF
Rabia Nur Kocamış, Perim Türker, Esra Köseler, Gül Kızıltan, Mehtap Akçil Ok
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Hemodiyaliz (HD) ve Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz (SAPD) Uygulanan Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Beslenme Tedavilerinin Bazı Biyokimyasal Bulgular ve Beslenme Durumları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Perim Fatma Türker, Seyit Mehmet Mercanlıgil
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): BÜSBİD Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri Üzerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi Özet   PDF
Hatice Kahyaoğlu Süt, Nazlı Gül Demir
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişki Özet   PDF
Funda Özpulat
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018) HİPOTİROİDİLİ KADINLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN METABOLİK SENDROM BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Nazal Bardak, Gül Kızıltan
 
Cilt 4, Sayı 3 (2019) İnsülin Direnci Olan Yetişkin Bireylerin Hedonik Açlık Durumunun Farklı Ölçeklerle Belirlenmesi Özet   PDF
Zeynep Çamlık, Mendane Saka
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018) İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA DENGE PROBLEMLERİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ Özet   PDF
Sebahat Yaprak Çetin, Yusuf Emük
 
Cilt 2, Sayı 2 (2017) Kadın Futbolcularda Sporcu Bağlılığının Sporcu Tükenmişliğini Belirlemedeki Rolü Özet   PDF
Selen Kelecek, Erdem Göktürk
 
Cilt 2, Sayı 1 (2017) Kanserli Hastalarda Hidroksi Metil Bütirat (HMB), Glutamin ve Arjinin Kombinasyonu ile Oral Glutamin ve Standart Beslenme Desteğinin Beslenme Durumu Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Eda Parlak, Mendane Saka
 
Cilt 3, Sayı 1 (2018) KOKLEAR İMPLANTLI BEBEK VE ÇOCUKLARDA SANTRAL İŞİTSEL SİSTEM MATURASYONUNUN İŞİTSEL P1 İNDEKSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Asuman Alnıaçık, Gülin Gökçen Kesici
 
Cilt 4, Sayı 3 (2019) Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Serum D Vitamini Düzeyi İle Depresyon İlişkisi Özet   PDF
Ayça Akbal, Gül Kızıltan
 
Cilt 5, Sayı 3 (2020) Kronik Böbrek Yetmezlikli Hemodiyaliz Hastalarının Gastrointestinal Semptomlarının, Yaşam Kalite Düzeylerinin ve Hipoalbuminemi Durumlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Melda Ertürk, Esra Köseler Beyaz
 
Cilt 5, Sayı 1 (2020) Kronik Karaciğer Hastalarında Görülen Dermatolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Özet   PDF
Banu Çevik, Sultan Kav, Gülşen Kılıç, Cemile Kırkpınar
 
Toplam 86 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 > >>