Covid-19 Uygulamaları Örneği ile Büyük Nüfuslarda Örnek Hacmi ve Küçük Olasılıklar

Emine Abay

Özet


 

Özet: Araştırmalarda örnek seçimi tüm kitleyi ele almaktan çok daha avantajlı, ucuz ve hızlıdır. Bu nedenle bir araştırmaya başlamadan önce örnek hacmini belirlemek oldukça önemlidir. Aşı ve ilaçların küçük sıklıkta görülen yan etkileri, büyük nüfuslarda önemli sonuçlar doğurur. Bu yazıda büyük nüfuslarda örnek hacmi ve küçük sıklıkların sonuçları ele alınmış ve Covid-19 ile örneklenmiştir. Örneklem yapılacak nüfuslarda, nüfus büyüklüğü 20.000'e ulaştıktan sonra örnek hacmi nüfusla korele olarak artmaz. Bunun yanında yine büyük nüfuslarda küçük olasılıklarla (küçük sıklıklar) görülen durumlar, göz ardı edilemeyecek miktarlara karşılık gelir. Bu nedenle büyük nüfuslu araştırma ve müdahalelerde bu iki durum daima göz önünde bulundurulmalıdır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aliae A R, M. ve Karim M E, A. (2020). Should aspirin be used for prophylaxis of COVID-19-induced coagulopathy? Med Hypotheses. 2020 Nov;144:109975.

Akdur, R. (2019). Araştırmalarda Tarafsızlık. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Tez Yapma Rehberi. Ankara: Başkent üniversitesi.

Avcı, A. ve Eriş Güdül, N. (2020). COVID-19 Hastalarında Kardiyovasküler Değerlendirme. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi. 2020;2: 147-154.

Bayer. (2021). 20 Nisan 2021 tarihinde https://www.bayer.com.tr/sites/bayer_com_tr/files/2020-10/aspirin_complex_kt.pdf 27 adresinden erişilmiştir.

Büyüköztürk, Ş. (2012, Mayıs 14). Örnekleme Yöntemleri. 22 Ağustos 2020 tarihinde http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf. adresinden erişildi.

Cula, S. ve Muluk, Z. (2018). Temel İstatistik Yöntemleri. Ankara: Başkent Üniversitesi.

Güven Tezcan, S. (2017). Örnekleme. Temel Epidemiyoloji. Ankara: Hipokrat Kitapevi

Klimik Derneği. (2020) Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK). 20 Nisan 2021 tarihinde https://www.klimik.org.tr/koronavirus/klorokin-ve-hidroksiklorokinin-covid-19-hastalarinda-ve-hastaligin-profilaksisinde-kullanimi-konusunda-klimik-dernegi-gorusu/ adresinden erişildi.

Klimik Derneği. (2020) Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK). 15 Nisan 2021 tarihinde https://www.klimik.org.tr/koronavirus/covid-19-tedavisinde-kullanilmakta-olan-antiviral-ilaclar/ adresinden erişilmiştir.

Robbins, D. (2009). Understanding Research Methods. New York: CRC Press.

Sağlık Bakanlığı. (2021). T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme Sayfası. 27 Nisan 2021 tarihinde https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden erişildi.

Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Damar Sağlığı Bilgilendirme Portalı. (2021). Aspirin: Kime Yarar Kime Zarar? 06 Ocak 2021 tarihinde https://tkd.org.tr/kardiyobil/home/mahmut-sahin-aspirin adresinden erişilmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. (2021). 20 Nisan 2021 tarihinde https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/kubKtAttachments/FaviraOnaylKT_57ed22ee-55d5-4cec-bd01-45d294310e94.pdf adresinden erişilmiştir.

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği. (2020). COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlara Gelişen İstenmeyen İlaç Reaksiyonları. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Online Web site: 8 Eylül 2020 tarihinde https://www.aid.org.tr/covid-19-tedavisinde-kullanilan- ilaclara-gelisen-istenmeyen-ilac-reaksiyonlari/. adresinden erişildi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.