Covid-19 Salgın Sürecinin, Sağlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları, Fiziksel Aktivite ve Vücut Ağırlıkları Üzerine Etkisinin Saptanması

Satı Gürel, Mehtap Akçil Ok

Özet


Özet

 

Amaç: Bu çalışma covid-19 salgın sürecinin sağlık eğitimi alan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve vücut ağırlıkları üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.

Gereç-Yöntem: Çalışma Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 18-30 yaş arasındaki gönüllü 260 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Mayıs-Haziran 2020 tarihleri arasında, online sistem üzerinden (google form aracılığıyla) hazırlanan anket formu ile toplanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %89,2’si kadın, %10,8’i erkektir. Çalışmaya katılan öğrencilerin covid-19 salgın sürecinde %44,61’inin vücut ağırlıklarında değişim olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %32,69’unda ortalama 2±1.29 kg artışı, %11,92’sinde ortalama 2.5 ±1.03 kilo kaybı olduğu saptanmıştır. Covid-19 salgın sürecinin fiziksel aktivite yapma durumu üzerinde önemli etkisi olduğu belirlenmiştir. Covid-19 salgın sürecinin ana ve ara öğün tüketimleri üzerinde önemli etkisi olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Covid-19 salgın süreci, öğrencilerin beslenme davranışlarını, vücut ağırlıklarını, fiziksel aktivite seviyelerini olumsuz etkilediği bulunmuştur.

Anahtar kelimleler: covid-19 salgın süreci, beslenme, vücut ağırlığı


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.