Dünyada Yaşlılara Sunulan Hizmet Örnekleri

Sinem Kurtoğlu, Ayşegül Koç

Özet


Yaşlı nüfus dünya genelinde hızla artan ve ülkelerin ekonomisine, toplumsal sistemlerine önemli ölçüde etki etme potansiyeline sahip bir nüfustur. Yaşlılıkta, özellikle de sağlıklı yaşlanmayan ve yaşam kalitesi düşük yaşlılarda hastalığa yakalanma, düşme ve yaralanma riski artmakta, fonksiyonel işlevselliğin azalmakta ve bağımlılık oranı artmaktadır. Tüm bu süreçlerin sonuçları ülkelere sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarda yansımakta ve çeşitli zorluklara neden olmaktadır. Bu nedenledir ki yaşlı nüfus ve yaşlılara sunulan hizmetler tüm dünyanın ilgilendiği global bir konudur.

 Amaç: Bu çalışmanın amacı gelişmiş ülkelerde yaşlılara sunulan hizmet örneklerinin incelenmesi ve katma değeri yüksek olanların ülkemize kazandırılabilmesi adına bir veri kaynağı oluşturmaktır.

Yöntem: Çalışma, yaşlılara sunulan hizmetlerle ilgili literatür taraması yapılarak mevcut yerli ve yabancı derleme ve makalelerin incelenmesi yöntemi ile hazırlanmıştır.

Sonuç: Yaşlı nüfus artış hızını sağlıklı bir alt yapı ile karşılayabilmek, ülke ekonomisine destek sağlayabilmek için ülkemizde sunulan mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve genişletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerde yaşlılara sunulan farklı ve katma değeri yüksek olan hizmetlerin ülkemizde de uygulanmasının olumlu sonuçlar doğuracağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, huzurevi, yaşlılık politikaları.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Türkiye’de yaşlı bakım hizmetlerinin proaktif yönü ve mali yükü analizi etüt araştırması. https://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54293ea2369dc32358ee2b25/YA%C5%9ELI%20N%C3%9CFUS%20ve%20MAL%C4%B0%20Y%C3%9CK%20ANAL%C4%B0Z%C4%B0.pdf, erişim tarihi: 10.06.2018.

Aydemir, B. ve Kılıç, S.N. Dünyada ve Türkiye’de üçüncü yaş turizmi. http://www.yyusbedergisi.com/dergi/dunyada-ve-turkiyede-ucuncu-yas-turizmi20171228111128.pdf, erişim tarihi: 02.06.2018.

Çağlar, T. (2015). Türkiye ve Almanya’da karşılaştırmalı yaşlı bakım model ve uygulamaları (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Danış, M.Z. ve Solak, Y. (2014). Evde bakım hizmetlerinin organizasyonu: Hollanda örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, (24), 57-71.

Oğlak, S. ve Canatan, A. Yaşlı bakımında iş gücü sorununa çözüm alternatifi: robot bakıcılar. http://evdebakim.org.tr/downloads/kongre-sunum/yirmidortkasim/yasli-bakiminda-is-gucu-sema-oglak.pdf , erişim tarihi: 12.06.2018.

Selek Öz, C. Dünya ülkelerinde bakım hizmetleri: Hollanda ve İsveç. http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/50992/27356/ue-sos.hiz._11_hollanda_ve_isve%C3%A7'te_bak%C4%B1m_hizmetleri.docx , erişim tarihi: 02.06. 2018.

Selek Öz, C. Dünya ülkelerinde bakım hizmetleri: Almanya ve Japonya. http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/50992/27352/ue-sos.hiz._9__almanya'da_ve_japonya'da_bak%C4%B1m_hizmetleri.docx , erişim tarihi: 09.06.2018.

Seyyar, A. Yaşlılığa bağlı bakım sorunlarına çözüm olarak sosyal politikalar. http://www.huzurevleri.org.tr/docs/yasliliga_bagli_bakim_sorunlarina_cozum_olarak_sosyal_politikalar.pdf , erişim tarihi: 09.06.2018.

Tanman Zıplar, Ü. (2017). Dünyada ve Türkiye’de yaşlılık hizmetleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 173- 194.

Taşçı F. (2010). Yaşlılara yönelik sosyal politikalar: İsveç, Almanya, İngiltere ve İtalya Örnekleri. Çalışma ve Toplum, 1, 175- 202.

Yılmaz, S., Açıkgöz, A., Çevik, C., Tarı Selçuk, K. ve Uçku, R.( 2013). Yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal hizmet sunumu; ülke örnekleri üzerinden değerlendirmeler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 22 (3), 105-114.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.