Bel Ağrılı Hastalarda Günlük Sigara Kullanımı İle Ağrı ve Fonksiyonel Yetersizlik Arasındaki İlişki

Aydan Aytar, Zeliha Özlem Yürük, Neslihan Durutürk, Zuhal Kunduracılar, Ayça Tığlı

Özet


Amaç: Sigara kullanımı kardiyovasküler sistem ve kas iskelet sistemi üzerinde pek çok olumsuz etkilere yol açmakta ve bel ağrısına yol açan risk faktörleri arasında gösterilmektedir. Çalışmamızın amacı, kronik bel ağrısı şikayeti olan hastalarda günlük sigara kullanım miktarı ile ağrı ve fonksiyonel yetersizlik arasındaki ilişkiyi incelemekti.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 32 (% 48.5)  kadın, 34 (% 51.5) erkek toplam 66 kronik bel ağrılı hasta  katıldı. Hastaların sosyodemografik, klinik özellikleri ve günlük içtikleri sigara sayısı sorgulandı. Ağrının niteliği ve şiddeti “Kısa Form McGill Ağrı Anketi” ile değerlendirildi. “Oswestry Bel Ağrısı Anketi” ağrıya bağlı fonksiyonel yetersizliği değerlendirmede kullanıldı.

Bulgular: Çalışmamızda günlük sigara kullanımı ile Oswestry Bel Ağrısı Anketi değerleri arasında pozitif ilişki saptandı (p<0.05). Kısa form McGill Ağrı Anketi ve günlük içilen sigara miktarı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda; günlük kullanılan sigara miktarının bel ağrısının şiddeti ve niteliği ile ilişkili olmadığı bununla birlikte fonksiyonel düzeyi olumsuz etkilediği görülmüştür. Bu nedenle sigaraya bağlı olarak başta solunum sistemi olmak üzere diğer sistemik etkilenimler ve fonksiyonel yetersizlik  arasındaki ilişki daha detaylı irdelenmelidir. Sigara kullanımının kas iskelet sistemi ağrılarıyla ilişkisini ve kişilerin günlük yaşamı üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akmal, M., Kesani A, Anand B, Singh A, Wiseman M, Goodship A. (2004). Effect of nicotine on spinal disc cells: a cellular mechanism for disc degeneration. Spine, 29(5): 568-75.

Albayrak, İ., Şahin, N., Karahan, A.Y. & Uğurlu, H. (2010). Sigara kullanımının bel ağrısı ile ilişkisi. Genel Tıp Dergisi, 20(2): 55-59.

Alkherayf, F. & Agbi, C. (2009). Cigarette smoking and chronic low back pain in adult population. Clinic Investigation Medicine, 32(5): 360-367.

Altınel, L., Köse, K.Ç. & Altınel, E.C. (2007). Profesyonel hastane çalışanlarında bel ağrısı prevelansı ve bel ağrısını etkileyen faktörler. Tıp Araştırmaları Dergisi, 5: 115-20.

Altınel, L., Köse, K.Ç., Ergan, V., Işik, C., Aksoy, Y., Ozdemir, A., Toprak, D. & Doğan N. (2008). The prevalence of low back pain and risk factors among adult population in afyon region, turkey. Acta Orthopedica Traumatology & Turcica, 42(5): 328-333.

Andersson, G. (1981). Epidemiologic aspects on low back pain in industry. Spine, 6: 53-60.

Ay, S. & Evcik, D. (2008). Kronik bel ağrılı hastalarda depresyon ve yaşam kalitesi. Yeni Tıp Dergisi, 25: 228-231.

Behrend, C.B., Prasarn, M., Coyne, E., Horodyski, M., Wright, J. & Rechtine, G.R. (2012). Smoking cessation related to improved patient-reported pain scores following spinal care. Journal of Bone & Joint Surgery American, 94: 2161-2166.

Bejia, I., Younes, M., Jamila, H.B., Khalfallah, T., Ben Salem, K., Touzi, M. & et al. (2005). Prevalence and factors associated to low back pain among hospital staff. Joint Bone Spine, 72: 254-259.

Butler, D., Trafimow, J.H. & Andersson, G.B.J. (1990). Discs degenerate before facets. Spine, 15: 111-113.

Croft, P.R, Papageorgiou, A.C. & Thomas, E. (1999). Short term physical risk factors for new episodes

Deyo, R.A. & Bass, J.E. (1989). Lifestyle and low back pain. The influence of smoking and obesity. Spine,14: 501-506.

Dönmez, Y.C., Dolgun, E., Kabataş, M. & Özbayır, T. (2010). Lomber disk hernili hastalarda risk faktörlerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 24(2): 89-92.

Ernst, E. (1992). Smoking is a risk factor for spinal diseases: Hypothesis of the pathomechanism. Wien Klin Wochenschr, 104: 626-630.

Ernst, E. (1993). Smoking: a cause of back trouble? British Jounal of Rheumatology, 32: 239-242.

Fairbank, J.C.T., Couper, J. & Davies, J.B. (1980). The Oswestry low Back Pain Questionnaire. Physiotherapy, 66: 271-273.

Fertig, J.B., Pomerleau, O.F. & Sanders, B. (1986). Nicotine-produced antinociception in minimally deprived smokers and exsmokers. Addictive Behaviour, 11: 239-248.

Freemont, A.J., Peacock, T.E., Goupille, P., Hoyland, J.A., O'Brien, J. & Jayson, M.I. (1997). Nerve ingrowth into diseased intervertebral disc in chronic back pain. Lancet, 350: 178–181.

Frymoyer, J.W. (1998). Back Pain and Sciatica. The New England Journal of Medicine, 318: 291-300.

Frymoyer, J.W., Pope, M.H., Clements, J.H., Wilder, D.G., MacPherson, B. & Ashikaga, T. (1983). Risk factors in low-back pain. An epidemiological survey. The Journal of Bone & Joint Surgery, 65: 213-218.

Goubert, L., Crombez, G. & De Bourdeaudhuij, I. (2004). Low back pain, disability and back pain myths in a community sample: prevalence and interrelationships. European Journal of Pain, 8: 385-394.

Jayson, M.I.V., Keegan, A. & Million, R.A. (1984). Fibrinolytic defect in chronic back pain syndromes. Lancet, 2: 1186-1187.

Latridis, J.C., Setton, L.A., Weidenbaum, M. & Mow, V.C. (1997). Alterations in the mechanical behaviour of the human lumbar nucleus pulposis with degeneration and aging. Journal of Orthopedic Research, 15: 318-322.

McGeary, D.D., Mayer, T.G., Gatchel, R.J.& Anagnostis, C. (2004). Smoking status and psychosocioeconomic outcomes of functional restoration in patients with chronic spinal disability. Spine, 4: 170-175.

Melzack, R. (1987). The Short Form McGill pain questionnaire. Pain, 30: 191-197.

Miller, V.M., Clouse, W.D. & Tonnessen, B.H. (2000). Time and dose effect of transdermal nicotine on endothelial function. American Journal of Heart and Circulatory Physiology, 279: 1913-1921.

Miranda, H., Viikari-Juntura, E. & Martikainen, R. (2002). Individual factors, occupational loading,

of low back pain: prospective evidence from the South Manchester Back Pain Study. Spine, 24: 1556-1561.

Öksüz, E. (2006). Prevalence, risk factors, and preference-based health states of low back pain in a turkish population. Spine, 31: 968–972.

Özcan, E. & Ketenci, A. (2002). Bel Ağrısı Tanı ve Tedavi (p.187-219). İstanbul: Nobel Kitabevi.

Pomerleau, O.F., Turk, D.C. & Fertig, J.B. (1984). The effects of cigarette smoking on pain and anxiety. Addictive Behaviour, 9: 265-271.

Shi, Y., Weingarten, T.N., Mantilla, C.B., Hooten, W.M. & Warner, D.O.(2010). Smoking and pain: pathophysiology and clinical implications. Anesthesiology,113(4): 977-992.

Shiri, R., Karppinen, J., Leino-Arjas, P., Solovieva, S. & Viikari-Juntura, E. (2010). The association between smoking and low back pain: a meta-analysis. The American Journal of Medicine, 123(1): 87.

Tuçer, B., Yalçın, B.M., Öztürk, A., Mazicioglu, M.M., Yılmaz, Y. & Kaya, M. (2009). Risk factors for low back pain and its relation with pain related disability and depression in a turkish sample. Turkish Neurosurgery, 19(4): 327-332.

Ünde Ayvat, P., Aydın, O.N. & Oğurlu, M. (2012). Algoloji polikliniğine başvuran bel ağrılı hastaların risk faktörleri. Ağrı, 24(4): 165-170.

Verkerk, K., Luijsterburg, P.A.J., Miedema, H.S., Poll-Goudzwaard, A. & Koes, B.W. (2012). Prognostic factors for recovery in chronic nonspecific low back pain: a systematic review. Physical Therapy, 92(9): 1093-1108.

Yakut, E., Düger, T., Oksüz, C., Yörükan, S., Ureten, K., Turan, D., Fırat, T., Kiraz, S., Kırdı, N., Kayhan, H., Yakut, Y. & Güler, C. (2004). Validation of the Turkish version of the Oswestry Disability Index for patients with low back pain. Spine, 29(5): 581-585.

Yakut, Y., Yakut, E., Bayar, K. & Uygur, F. (2007). Reliability and validity of the Turkish version short-form McGill pain questionnaire in patients with rheumatoid arthritis. Clinical Rheumatology, 26: 1083-1087.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.