Covid-19 Pandemisi ile Mücadelede Tıbbi Sosyal Hizmetin Rolü

Seval Bekiroğlu

Özet


COVID-19 ile mücadelede tıbbi sosyal hizmet uzmanları, sağlık alanındaki mesleki uygulamalarını içeren tıbbi sosyal hizmet uygulamaları ile ön saflarda çalışan sağlık ekibinin önemli bir üyesidir. COVID-19 pandemisinin  başlangıcından itibaren tıbbi sosyal hizmet uzmanları; halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, virüsün sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları üzerinde yarattığı fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal sorunları çözmede önemli roller üstlenmiştir. Bununla birlikte daha önceki pandemilerde de olduğu gibi pandemi ile mücadele tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının rollerini ele alan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Buradan hareketle bu çalışmada, pandemi ile mücadelede tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının üstlendikleri rolleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının rolleri, halk sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik ve hastane ortamında sunulan tıbbi sosyal hizmet uygulamaları olmak üzere iki boyutta ele alınmıştır. Bu çalışma, gelecekteki olası salgınlara hazırlıklı olmada tıbbi sosyal hizmetin öneminin anlaşılmasına ve yeniden düşünülmesine önemli katkı sağlamaktadır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ajibo, H. (2020). Effect of COVID-19 on nigerian socio-economic well-being, health sector pandemic preparedness and the role of nigerian social workers in the war against COVID-19. Social Work In Public Health, 35 (7), 511-522.

Amadasun, S. (2020). Social work and COVID-19 pandemic: An action call. International Social Work, 63 (6), 753-756.

Badahdah, A., Khamis, F., Al Mahyijari, N., Al Balushi, M., Al Hatmi, H., Al Salmi, I., . . . Al Noomani, J. (2020). The mental health of health care workers in oman during the COVID-19 pandemic. International Journal of Social Psychiatry, 0020764020939596. doi:https://doi.org/10.1177/0020764020939596

Banks, S., Cai, T., De Jonge, E., Shears, J., Shum, M., Sobočan, A., . . . Weinberg, M. (2020). Ethical challenges for social workers during COVID-19: A global perspective. International Federation of Social Workers. 15 Nisan 2021 tarihinde https://www.ifsw.org/ethical-challenges-for-social-workers-during-covid-19-a-global-perspective/ adresinden ulaşıldı.

Bekiroğlu, S. (2016). Türkiye’de sağlık hizmetleri kapsamında tıbbi sosyal hizmet uygulamaları. In E. E. İ. Cılga, B. Yıldırım, İ.B. Adıgüzel (Ed.), Sosyal çalışma ve sosyal politika yazılarıı (Vol. 1. Baskı, pp. 137-164). Ankara: Bellek Yayınları.

Birinci, M., ve Bulut, T. (2020). COVID-19’un sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı gruplar üzerindeki etkileri: Sosyal hizmet bakış açısından bir değerlendirme. Sosyal Çalışma Dergisi, 4 (1), 62-68.

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., … Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet Psychiatry, 10227, 912-920.

Chen, Y.-Y., ve Zhuang, J. (2021). Roles of medical social workers in interprofessional teams: A case study of a shanghai COVID-19 quarantine centre for medical observation. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 31 (1-2), 123-131. doi:10.1080/02185385.2020.1828157

Chun, J., ve Sing, C. (2020). What have hospital social workers been prepared for COVID-19 from sars, mers, and h1n1? Health and Social Work, 45 (3), 211-214.

Gabrielová, J., ve Veleminsky, M. (2014). Interdisciplinary collaboration between medical and non-medical professions in health and social care. Neuro Endocrinol Lett, 35 (Suppl 1), 59-66.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.