20-49 yaş arası Gebe Kadınların Vitamin D Destekleri Kullanım Durumları ile Beslenme ve Depresyon Durumlarının Karşılaştırılması

Seniha Çukurovalı Soykurt, Muhittin Tayfur, Emine Uluçam Çelen

Özet


 

 

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, 20-49 yaş arası gebe kadınların beslenme durumları, besin tercihleri, yeme tutumları ve vitamin D destek kullanım durumu ile depresyon oluşumu arasındaki muhtemel ilişkinin saptanması amacıyla planlamış ve yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Aralık 2018 ile Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran 20-49 yaş arası 150 gebe kadın üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin kişisel bilgileri, serum D vitamini düzeyi, depresyon durumu, fiziksel ve besin tüketimindeki değişikliklere ilişkin bilgileri saptamaya yönelik anket formu uygulanmıştır. Bireylerin beslenme alışkanlıkları ve besin tüketim kayıtları yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya katılan toplam 75 kişi D Vitamini kullandı, diğer 75 kişi kullanmadı. Çalışmaya katılan bireylerden D vitamini kullananların ortanca depresyon skoru medyanı 9.00 (IQR = 6) iken, kullanmayanlar için 33.00 (IQR = 13) olarak bulundu. Skorlar D vitamini kullanımına göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu bulundu.

Sonuç: Epidemiyolojik çalışmalardan D vitamini eksikliğinin veya yetersizliğinin depresyonla ilişkili olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Bu nedenle, risk gruplarında depresyonu önlemek veya tedavi etmek için D vitamini takviyeleri almayı önermek uygundur. Bu durumu ayrıntılı olarak incelemek için daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

Anahtar Kelimeler: Beslenme durumu, D vitamini, gebelik, depresyon, beslenme alışkanlıkları.

 

 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.