Basketbol Antrenörlerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının Liderlik Stillerini Belirlemedeki Rolü

Atahan Altıntaş

Özet


Amaç: Bu çalışmanın amacı basketbol antrenörlerinin psikolojik dayanıklılıklarının liderlik stillerini belirlenmedeki rolünü incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 32 kadın (Xyaş=29.78±6.81), 239 erkek (Xyaş=32.35±9.94) toplamda 271 basketbol antrenörü (Xyaş=32.04±9.65) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Envanteri ve Spor için Liderlik Ölçeği-Antrenör Formu uygulanmıştır. Antrenörlerin liderlik stilleri ile psikolojik dayanıklılık alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek için Çoklu Adımsal Regresyon Analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre, yapısal stil alt boyutu eğitim ve öğretim liderlik stilinin (R=0.22; R2=0.05); gelecek algısı alt boyutu demokratik davranış liderlik stilinin (R=0.20; R2=0.4); kendilik algısı alt boyutu otokratik davranış stilinin (R=0.13; R2=0.2); sosyal kaynaklar alt boyutu ise sosyal destek (R=0.12; R2=0.2) ve pozitif geribildirim (R=0.13; R2=0.2, p<0.05) stillerinin belirleyicisi olarak bulunmuştur.

Sonuç: Sonuç olarak, basketbol antrenörlerinin psikolojik dayanıklılıklarının liderlik davranışlarını etkilediğini söylenebilir. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.