Bariatrik Cerrahide Tıbbi Beslenme Tedavisi

Merve Esra Çıtar Dazıroğlu, Esra Köseler Beyaz

Özet


ÖZET

Bariatrik cerrahi, obezite tedavisi için geliştirilen bir tedavi yöntemidir. Bariatrik cerrahinin ağırlık kaybında cerrahi olmayan müdahalelerden üstün olduğu gösterildiği için şişmanlığı hedef alan cerrahi müdahalelerde bir artış görülmekte ve yaşam tarzı değişikliği ile vücut ağırlığı kaybının yetersiz olduğu durumlarda obezite ve buna eşlik eden komorbidite durumlarında günümüzde çoğunlukla bariatrik cerrahi yöntemi tercih edilmektedir. Bununla birlikte, çok çeşitli komplikasyon riskleri bulunan bariatrik cerrahinin uygulanması, hastanın yaşayacağı avantaj ve dezavantajlara bağlı olarak multidisipliner bir ekip tarafından kararlaştırılmalıdır. Mevcut bir operasyon durumunda ise karşılaşılabilecek komplikasyonların minimize edilmesi ve vücut ağırlığı kaybının korunabilmesi için tıbbi beslenme tedavisinin planlanması konusunda büyük bir titizlik gösterilmelidir. Bireysel olarak planlanacak diyet tedavisinde hastaların operasyon sonrası hem ihtiyaçları karşılanmalı hem de tolerasyonlarına göre uygun diyetin uygulanması sağlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Obezite, Bariatrik Cerrahi, Beslenme.

 

ABSTRACT

Bariatric surgery is a treatment method developed for obesity treatment. Since bariatric surgery has been shown to be superior to non-surgical interventions, there is an increase in surgical interventions targeting obesity and in cases where lifestyle change and body weight loss are insufficient, bariatric surgery method is mostly preferred in cases of obesity and accompanying comorbidity. However, the application of bariatric surgery, which has a wide range of complication risks, should be decided by a multidisciplinary team depending on the advantages and disadvantages that the patient will experience. In the case of an existing operation, great care must be taken to plan medical nutrition therapy to minimize complications and maintain body weight loss. In individual dietary treatment of patients to be planned after the operation, both their needs should be met and an appropriate diet should be provided according to their tolerance.

Key words: Obesity, Bariatric Surgery, Nutrition.

 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.