Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi - BÜSBİD

Sahibi
Prof. Dr. Ali HABERAL

Editör
Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı

Editör Yardımcıları
Prof. Dr. Gül Kızıltan, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Prof. Dr. Sultan Kav, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Ayşe Gül Güven, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü
Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Prof. Dr. Meriç Çolak, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Azize Karahan, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Doç. Dr. Hayri Baran Yosmaoğlu, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Atahan Altıntaş, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü


Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi sorumluluğunda, yılda 2 kez elektronik ortamda ve altı ayda bir (Haziran-Aralık) yayınlanan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (BÜSBİD) akademik, süreli ve hakemli bir dergidir. Dergi, sağlık bilimleri altındaki tüm disiplinlerce (beslenme ve diyetetik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, odyoloji, sosyal hizmet, sağlık yönetimi, spor bilimleri) yürütülen nitelikli orijinal araştırmaları, editör tarafından davet edilmiş derleme makaleleri, vaka sunumlarını ve editöre mektupları yayımlar. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Dergiye gelen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemler, Bilim Kurulu üyeleri ve/veya ilgili uzmanlık alanlarındaki üniversite öğretim üyelerinden seçilir. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma şartını aramaktadır. Cilt 3, Sayı 1 (2018)

İçindekiler

BU SAYIYI SUNARKEN

Şahin Kavuncubaşı

DAVETLİ DERLEME MAKALELER

Sebahat Yaprak Çetin, Yusuf Emük
PDF
Asuman Alnıaçık, Gülin Gökçen Kesici
PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Nazal Bardak, Gül Kızıltan
PDF
Yüksel Demirel
PDF
Didem Hekimoğlu Tunceli
PDF