Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi - BÜSBİD

Sahibi
Prof. Dr. Ali HABERAL

Editör
Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı

Editör Yardımcıları

Prof. Dr. Gül Kızıltan, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof. Dr. Sultan Kav, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr. Mehtap Akçil Ok, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof. Dr. Meriç Çolak, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Arzu  İçağasıoğlu Çoban, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Doç. Dr. Ebru Akgün Çıtak, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Hayri Baran Yosmaoğlu, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Alnıaçık, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Atahan Altıntaş, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü


Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi sorumluluğunda, yılda 2 kez elektronik ortamda ve altı ayda bir (Haziran-Aralık) yayınlanan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (BÜSBİD) akademik, süreli ve hakemli bir dergidir. Dergi, sağlık bilimleri altındaki tüm disiplinlerce (beslenme ve diyetetik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, odyoloji, sosyal hizmet, sağlık yönetimi, spor bilimleri) yürütülen nitelikli orijinal araştırmaları, editör tarafından davet edilmiş derleme makaleleri, vaka sunumlarını ve editöre mektupları yayımlar. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Dergiye gelen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemler, Bilim Kurulu üyeleri ve/veya ilgili uzmanlık alanlarındaki üniversite öğretim üyelerinden seçilir. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma şartını aramaktadır. Cilt 3, Sayı 2 (2018)

İçindekiler

DAVETLİ DERLEME MAKALELER

Merve Deniz Pak, Seda Attepe Özden
PDF
Ümmühan Akkaya
PDF
Sabiha Gonca Ünal
PDF

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Emre Özcan, Gizem Uslu, Şule Ceyda İbişoğlu, Ecem Nur Dinçer
PDF
Betül Sarıdağ Devran
PDF
Selen Kelecek, Ziya Koruç
PDF