Polikistik Over Sendromu

Elif Naz Can, Perim Fatma Türker

Özet


Polikistik over sendromu (PKOS) doğurganlıkçağındaki kadınlarda görülen, kronik anovulasyon, hiperandrojenizm, düşük doğurganlık, menstrüasyon bozuklukları ve polikistikyumurtalıklarla karakterize bir endokrinopatidir. Prevalansı tanı kriterlerine göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak %6-10'dur. Çok sayıda sağlık sorununa neden olduğu ve olabileceği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bunlardan bazıları, insülin direnci, hipertansiyon, uyku apnesi ve depresyondur. PKOS'un obezite ile ilişkisi de yapılan pek çok çalışmada incelenmiştir veobezitenin PKOS'un bir nedeni olmasa bile birçoksemptomuna neden olabileceği belirtilmiştir. Bu ilişki bize Polikistik over sendromunda ağırlık yönetiminin etkili bir çözüm olup olmadığını düşündürebilir. Bu makalede PKOS'un beslenme, ağırlık kaybı ve fiziksel aktiviteyle ilişkisini incelemek ve komplikasyonlarından bahsetmekamaçlanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Amiri, M., Ramezani Tehrani, F., Behboudi-Gandevani, S., Bidhendi-Yarandi, R. ve Carmina, E. (2020). Risk of hypertension in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review, meta-analysis and meta-regression. Reproductive Biology and Endocrinology, 18(1), 1-15

Arentz S., Smith C.A., Abbott J. ve Bensoussan A., (2017). Nutritional supplements and herbal medicines for women with polycystic ovary syndrome; a systematic review and meta- analysis, BMC Complementary and Alternative Medicine, 17 (1), 1-14

Barry J.A., Kuczmierczyk A.R. ve Hardiman P.J., (2011). Anxiety and depression in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis, Human Reproduction, 26 (9), 2442-2451

Chavez, J. A. ve Summers, S. A. (2003). Characterizing the effects of saturated fatty acids on insulin signaling and ceramide and diacylglycerol accumulation in 3T3-L1 adipocytes and C2C12 myotubes. Archives of biochemistry and biophysics, 419(2), 101-109

Diamanti-Kandarakis E. ve Dunaif A. (2012). Insulin resistance and the polycystic ovary syndrome revisited: An update on mechanisms and implications. Endocrine Reviews, 33 (6), 981-1030

Farshchi H., Rane A., Love A. ve Keneddy R.L., (2007). Diet and nutrition in polycystic ovary syndrome (PCOS): Pointers for nutritional management. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 27 (8), 762-773

Franks S., Robinson S. ve Willis D.S., (1996). Nutrition, insulin and polycystic ovary syndrome. Journals of Reproduction and Fertility, 1, 47-53

Harrison, C. L., Lombard, C. B., Moran, L. J. ve Teede, H. J. (2011). Exercise therapy in polycystic ovary syndrome: a systematic review. Human reproduction update, 17(2), 171-183

Kite, C., Lahart, I. M., Afzal, I., Broom, D. R., Randeva, H., Kyrou, I. ve Brown, J. E. (2019). Exercise, or exercise and diet for the management of polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. Systematic reviews, 8, 1-28

Lefebvre P., Bringer J., Renard E., Boulet F., Clouet S. ve Jaffiol C. (1997). Influences of weight, body fat patterning and nutrition on the management of PCOS. Human Reproduction, 12 (1), 72-81

Macut D., Mladenović V., Bjekić-Macut J., Livadas S., Stanojlović O., Hrnčić D., … Andrić Z., (2020). Hypertension in polycystic ovary syndrome: Novel insights. Current Hypertension Reviews, 16 (1), 55-60

Rosenfield R.L. ve Ehrmann D.A. (2016). The pathogenesis of polycystic ovary syndrome (PCOS): The hypothesis of PCOS as functional ovarian hyperandrogenism revisited. Endocrine Reviews, 37 (5), 467-520

Szczuko, M., Kikut, J., Szczuko, U., Szydłowska, I., Nawrocka-Rutkowska, J., Ziętek, M., ... Saso, L. (2021). Nutrition strategy and life style in polycystic ovary syndrome—Narrative review. Nutrients, 13(7), 2452

Szczuko M., Skowronek M., Zapalowska-Chwyc M. ve Starczewski A., (2016). Quantıtatıve assessment of nutrition in patients with the polycystic ovary syndrome. National Institute of Public Health, 67 (4), 419-426

Vgontzas A.N., Legro R.S., Bixler E.O., Grayev A., Kales A. ve Chrousos G.P., (2001). Polycystic ovary syndrome is associated with obstructive sleep apnea and daytime sleepiness: role of insulin resistance. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism,86 (2), 517-520

Vrbikova, J. ve Hainer, V. (2009). Obesity and polycystic ovary syndrome. Obesity Facts, 2(1), 26-35


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.