Yaşlılar İçin Egzersiz Eğitimlerinde Güncel Yaklaşımlar; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Örneği

Murat Erdogan

Özet


İnsanoğlunun ömrü her geçen gün daha da uzamaktadır. İnsan ömrünün uzaması bazı sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Bu sağlık sorunlarının önlenmesinde ya da aza indirgenmesinde egzersizin oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. ABD yaşlı popülasyonu oldukça yüksek ülkelerden biri olmasının yanında egzersiz ve yaşlılar üzerindeki etkilerinin bilimsel yöntemlerle araştırıldığı gelişmiş bir ülke konumundadır. 2016 yılı verilerine göre ülkemizdeki yaşlıların oranı %8,3 tür. Bu çalışma ile ülkemizdeki yaşlıların egzersiz eğitimlerine ışık tutmak amaçlanmaktadır.

The life of the human being is getting longer day by day. The prolongation of human life brings some health problems. Exercise has a very important role to prevent and decrease of that health problems. While the US  is one of the countries which has the higher elderly population, it is an advanced country in which the effects of exercise and ageing are explored scientifically. According to 2016 data, the proportion of elderly people in our country is 8,3%. This study aims to shed light on the exercise training of the elderly in our country.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


AARP American Association of Retired Persons.A profile of Older Americans.1990.Washington DC.

AOA, www.aoa.gov.Aginig Statistics.Erişim Tarihi 20/12/2013.

ACSM Position Stands Exercise and Physical Activity for Older Adults. 2009.

Günay M.,Tamer K.l,Cicioğlu İ., Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitabevi,Ankara-2005

Holland, G.J., K. Tanaka, R. Shigematsu, and M. Nakagaici. (2002). Flexibility and physical functions of older adults:

A review. Journal of Aging and Physical Activity 10: 169-206.

Kenney WL. Thermoregulation at rest and during exercise in healthy older adults. Exerc Sports Sci Rev. 1997;25:41-76. Review. PubMed PMID: 9213088

Marc A. Rogers., W.J. Evans.,” Changes In Skeletal Muscle With Aging: Effects of Exercise Training”. J.A.M.A.,s;105.

Mazzeo RS, Cavanagh P, Evans WJ, et al. American College of Sports Medicine position stand: exercise and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exercise 1998:30:992-1008

Nelson ME, Rejeski WJ, Blair SN, et al. Physical activity and public health in older adults: recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation. 2007;116(9):1094–105.

NHHS.The State of Aging and Health in America. U.S. Department of Health and Human Services.National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion Division of Population Health. 2013

RantakokkoM, Minna M, Rantanen T, Mobility Decline in Old Age Exercise and Sports Sciences Reviews. American College of Sports Medicine.2012.

Robert A.R. Scott O.R. Exercise Physiology.Mosby.1997.

Rimmer, J.H. (2005b). Exercise considerations for medical conditions. In C.J. Jones and D.J. Rose (Eds.), Physical

activity instruction of older adults (pp. 335-348). Champaign, IL: Human Kinetics

Seiugin R.,Epping J.,Buncher D.,Bloch R.,Miriam N., Growing Stronger.Strenght Traning for Older Adults. Centers for Disease Control and Prevention.2012.

TSB(Türkiye Sağlık Bakanlığı). Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi.Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Kuban Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara, 2014.

TÜİK 2016 İstatistiklerle Yaşlılar. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.

USDHHS, U.S. Department of Health and Human Services. 1996. Physical Activity and Health: A report of Surgeon General.Atlanta.

White TP.Skeletal muscle structure and function in older mammals. In: Lamb DR. Gisolfi CV, Nadel E, IN Cooper,1995:115-174


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.