Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Dergi, sağlık bilimleri altındaki tüm disiplinlerce (beslenme ve diyetetik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, odyoloji, sosyal hizmet, sağlık yönetimi, spor bilimleri) yürütülen nitelikli orijinal araştırmaları, editör tarafından davet edilmiş derleme makaleleri, vaka sunumlarını ve editöre mektupları yayımlar.

 

Bölüm Politikaları

YAYINA BAŞLARKEN

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

BU SAYIYI SUNARKEN

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

DAVETLİ DERLEME MAKALELER

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

VAK'A SUNUMLARI

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Gönderilen yazılar; Editör, Editör Yardımcısı ve Teknik Editör tarafından incelenir. Dergiye gönderilen çalışmalar dergi standartları açısından incelenir ve uygun intihal programları ile kontrol edilir. Derginin istediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazarına iade edilir. Gerekli olduğu durumlarda, yazar(lar)dan düzeltme istenebilir. Dergi kurallarına uygunluğuna karar verilen yazılar, Danışma Kurulundan konu ile ilgili en az iki hakeme gönderilir ve görüşleri alınır. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmelerin en geç 30 gün içinde tamamlanıp dergiye gönderilmesi gereklidir, düzeltmelerin yapılması yazının kesin yayımlanacağı anlamına gelmez. Sorumlu yazara yazının kabul veya reddedildiğine dair bilgi verilir. Yayın Kurulu tarafından yazının basılacağı cilt ve sayı kararlaştırılır.

 

Yayın Sıklığı

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (BÜSBİD), Başkent Üniversitesi’nin yayın organı olup, dört ayda bir (Nisan-Ağustos-Aralık) yayımlanır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Yayın İlkeleri ve Yazarlara Bilgi

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (BÜSBİD), Başkent Üniversitesi’nin yayın organı olup, dört ayda bir (Nisan-Ağustos-Aralık) yayımlanır. Dergi; sağlık bilimleri altındaki tüm disiplinlerce (beslenme ve diyetetik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, odyoloji, sosyal hizmet, sağlık yönetimi, spor bilimleri) yürütülen nitelikli orijinal araştırmaları, editör tarafından davet edilmiş derleme makaleleri ve vaka sunumlarını yayımlar.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Makalelerin tam metinlerine ücretsiz ulaşılabilir. Yazarlardan makale yayımı için herhangi bir ücret talep edilmez.

Dergide yayımlanan yazıların etik, bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a ait olup Editör, Editör Yardımcısı ve Yayın Kurulu’nun görüşlerini yansıtmaz.

Dergide yayımlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması gerekir. Değerlendirilmek üzere eşzamanlı olarak bir başka dergiye gönderilmiş olmamalıdır. Daha önce kongrelerde sunulmuş (sözlü ya da poster) çalışmalar, bu durum belirtilmek koşuluyla kabul edilir. Yazının başlık sayfasının altında sunum tarihi ve yeri ile birlikte belirtilmelidir.

Gönderilen yazılar; Editör, Editör Yardımcısı ve Teknik Editör tarafından incelenerek uygun intihal programları ile kontrol edilir. İlk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazarına iade edilir. Gerekli olduğu durumlarda, yazar(lar)dan düzeltme istenebilir. Dergi kurallarına uygunluğuna karar verilen yazılar, Bölüm Editörleri tarafından konu ile ilgili en az iki hakeme gönderilir ve görüşleri alınır. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmelerin en geç 30 gün içinde tamamlanıp dergiye gönderilmesi gereklidir, düzeltmelerin yapılması yazının kesin yayımlanacağı anlamına gelmez. Sorumlu yazara yazının kabul veya reddedildiğine dair bilgi verilir. Yayın Kurulu tarafından yazının basılacağı cilt ve sayı kararlaştırılır.

Dergide yayınlanması uygun bulunan tüm yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun hazırlandığı, başka yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere gönderilmediği, çalışmaya katılan tüm yazarlar tarafından yazının son halinin onaylandığı, yayımlanacak yazı ile ilgili telif haklarının dergiye devredildiği, tüm yazarların imzaları ile “Yayın Hakkı Devir Formu”nda belirtilmesi gerekir.

Derginin yayın dili Türkçe’dir. Yayınların genişletilmiş İngilizce özeti hazırlanmalıdır. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü (http://tdk.org.tr) esas alınmalıdır. Teknik terimler için Türk Tıp Terminolojisinden (www.tipterimleri.com) yararlanılabilir.