Özel Eğitim Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları

Melike Tekindal, Seda Attepe Özden

Özet


Sosyal hizmet bilim ve mesleğinin temel uygulama alanlarından biri “engelliliktir.” Engellilik alanı içerisinde sosyal hizmet uygulamaları hem engelli birey ve aileleri ile çalışmayı hem de makro düzeyde engellilere yönelik dışlanmayı ve ayrımcılığı önleme ile hak savunuculuğunu içeren çok boyutlu uygulamalardan oluşmaktadır. Her ne kadar yasal çerçevede sosyal hizmet uzmanı çalıştırmak zorunlu olarak yer almasa da, engelli bireylere ve ailelerine en ulaşılabilir hizmet modeli olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri sosyal hizmet için önemli yer tutmaktadır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde sosyal hizmet uzmanları çok boyutlu çalışmalar yaparak engelli birey ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmada kayda değer roller üstlenebilmektedirler. Bu kapsamda, bu çalışmada sosyal hizmetin “neden özel eğitim için zorunlu bir meslek alanı” olduğu, engellilik alanında sosyal hizmetin işlevi, bu alanda ve bu hizmet merkezinde sosyal hizmetin ne kadar önemli olduğunu açıklanmaktadır. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlarda sosyal hizmet uzmanlarının rol ve sorumlulukları ele alınarak bu alana yönelik öneriler getirilmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.