“Bana Oyunla Öğret”: Okul Öncesi Eğitimde Oyun ve Beden Eğitimi

Bengü Güven

Özet


Bu çalışmanın temel amacı, oyun kavramının özellikle okul öncesi dönemde ki çocuklar açısından ne olduğunu ve yararlarını kaynaklardan derlenen bilgilerle ortaya koymak, ikinci amacı ise oyun ile verilen beden eğitimi etkinliklerinin gereklilik ve yararlarını yine kaynaklar ışığında vurgulamaktır.  Oyun insanın hayatının her döneminde zevk duyarak yaptığı bir eylemdir. Eğitimsel düzenlemelerle, öğretme işi en iyi oyun yolu ile sağlanır. Bu bağlamda bazı düşünürlerin oyuna ilişkin kuramlarına değinilmiş ve özellikle okul öncesi dönemdeki oyunun yararları yine kaynaklardan yapılan derlemelerle sunulmuştur. Okul öncesi dönemde Beden Eğitimi etkinliklerinin oyunla bağlantılı olarak önem ve yararlarına değinilerek bazı çalışmalarla desteklenerek sunulmaya çalışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.