Uluslararası Standart Sistem ile Oluşturulan Hemşirelik Bakım Planı Örneği

Dercan Gençbaş, Hatice Bebiş

Özet


Amaç: Hemşirelik model ve sınıflama sistemleri, birey/aile ve toplumun farklı gereksinimlerine çözüm olmasının yanı sıra, nitelikli, bütüncül bakım vermeye, bakımın bireyselleşmesine, meslekteki yasal ve etik durumları yazılı hale getirmekte, hemşirelerin otonomisini ve bilgisini arttırmakta, uygulamalarını geliştirmektedir. Bu derleme, Üriner inkontinans, tıbbi tanısı almış yaşlı bireye,  hemşirelik süreci çerçevesinde, NANDA-I, NOC ve NIC (NNN) bağlantılarının nasıl kullanılacağı örneği ile hemşirelik sınıflama sistemlerinin önemini tartışmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bakım planı örneği oluşturulurken (NNN) sınıflama sistemleri rehber olarak alınmıştır. Örnek vakada, inkontinansa özgü sorun NANDA-I ile saptanmış, sorunun ciddiyeti NOC ile değerlendirilmiş, sorunun çözümü için NIC ile hemşirelik girişimleri uygulanmıştır. Girişimin etkinliğini değerlendirmek için tekrar NOC ile sorun değerlendirilmiştir.

Bulgular: NNN bağlantıları ile uygulanan bu bakım planı 12 hafta boyunca huzurevindeki hemşireler ve araştırmacı tarafından uygulandıktan sonra vakanın inkontinansa özgü sorunun da iyileşmeler gözlenmiştir ve NIC girişimlerinin etkili olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bu bağlamda, NNN ile uygulanan bakım planı ile hemşirelik sürecinin her aşaması (verilerin yeterli toplanıp toplanmadığı, tanının doğruluğu, seçilen uygulamaların etkinliği) metodolojik bir yaklaşımla, objektif ve kapsamlı izlenebilmekte ve değerlendirilebilmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.