Migren ve Beslenme

Esra Köseler

Özet


Özet

Migren, çoğunlukla otonom sinir sisteminde görülen birkaç belirtiyle bağlantılı olan tekrarlayıcı orta şiddette ve şiddetli baş ağrısı ile karakterize kronik bir rahatsızlıktır. Normalde baş ağrısı doğası gereği unilateral  ve atımlıdır ve 2 ila 72 saat sürer. İlişkili belirtiler arasında bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi, bulunabilir ve ağrı genellikle fiziksel aktivite ile şiddetlenir. Migren baş ağrısı çeken kişilerin neredeyse üçte biri, yakın bir zamanda baş ağrısının meydana geleceğinin sinyalini veren geçici duyusal, motor bozukluk, görme ya da konuşma kabiliyeti bozukluğu olan bir aura hisseder. Migrenin çevresel ve kalıtımsal faktörlerin bir karışımına bağlı olduğu düşünülmektedir. Vakaların yaklaşık üçte ikisi aile içinde görülür. Değişen hormon düzeyleri de rol oynayabilir. Migren eğilimi genellikle gebelik esnasında azalır. Migrenin gerçek mekanizması bilinmemektedir. Bununla birlikte, nörovasküler bir bozukluk olduğu düşünülmektedir. Başlıca teori, serebral korteksin uyarılabilirliğinin artması ve beyin sapındaki trigeminal çekirdekte bulunan ağrı nöronlarının anormal bir şekilde kontrol edilmesiyle ilişkilidir. Bazı yiyecek ve içecekler migreni tetikleyebilmektedir. Ancak migren ile ilişkili diyetsel müdahalelerin etkisini ortaya koyan mekanizmalar net değildir ve bu konu ile ilgili yapılan çalışma sayısı sınırlıdır. Anahtar kelimeler: Migren, obezite, beslenme

Abstract

Migraine is a primary headache disorder characterized by recurrent headaches that are moderate to severe. Typically, the headaches affect one half of the head, are pulsating in nature, and last from two to 72 hours. Associated symptoms may include nausea, vomiting, and sensitivity to light, sound, or smell. The pain is generally made worse by physical activity. Up to one-third of people have an aura: typically a short period of visual disturbance which signals that the headache will soon occur. Occasionally, an aura can occur with little or no headache following it. Migraines are believed to be due to a mixture of environmental and genetic factors. About two-thirds of cases run in families. Changing hormone levels may also play a role, as migraines. The risk of migraines usually decreases during pregnancy. The underlying mechanisms are not fully known.It is, however, believed to involve the nerves and blood vessels of the brain. Some food or beverages may be trigger factors for migraine. But limited evidence suggests that dietary interventions may offer a promising approach for migraine.  Key words: Migraine, obesity, nutrition


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.