Tıbbi Cihaz Sektörü Gelecek Yansımaları: Omurga Cerrahisi Cihazları Örneği

Rukiye Numanoğlu

Özet


Teknolojinin hızla ilerlediği sağlık sektöründe yüksek nitelikli insan gücü,  ilaç ve tıbbi cihaz en önemli girdilerdir ve hastalıkların teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonunda kullanılan tıbbi cihazların anahtar girdi olduğunu söylemek mümkündür. Bugün dünya pazarında yaklaşık 10.000 tıbbi cihaz türü bulunmaktadır. Değişik versiyonları ve farklı modelleri dikkate alındığı zaman bu rakam 90.000 ile 1,5 milyon arasında değişim göstermektedir ve teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl yaklaşık 100 yeni tıbbi cihaz piyasaya sunulmaktadır. Günümüzde nüfus artış hızındaki azalma ve ortalama yaşam beklentisindeki artış ile dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır ve yaşlanan nüfus ile birlikte eklem hastalıklarının ve dejeneratif bozuklukların yaygınlığı artmaktadır ve bu durum sırt ağrısı ve bunun altında yatan omurga ile ilgili bozuklukların araştırılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Yaşlı nüfusun artış göstermesinin yanında obezite de yine omurga ile ilişkili hastalıkların artmasına neden olmaktadır. Eklem hastalıklarının ve dejeneratif bozuklukların artmasına yol açan tüm bu durumların sonucunda omurga cerrahisi cihazları tıbbi cihaz sektöründe hızla büyüyen bir pazar payına sahip olmaktadır. Bu çalışma ile küresel düzeyde omurga cerrahisi cihazlarının gelişimi ve bu gelişime etki eden faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


BCC Research. (2018). Spinal Surgical Devices: Technologies and Global Markets. Staff Report.

Chatterji, A.K. (2009). Spawned with a silver spoon? Entrepreneurial performance and innovation in the medical device industry. Strategic Management Journal, 30:185-206.

Christensen, K., Doblhammer, G., Rau, R., ve Vaupel, J. W. (2009). Ageing populations: the challenges ahead. The lancet, 374(9696), 1196-1208.

Kerman, S. (2012) Tıbbi cihazlarda güncel durum. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 23.

OECD. (2017) New Health Technologies: Managing Access Value and Sustainability. https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/managing-new-technologies-in-health-care_9789264266438-en#page30 Erişim Tarihi: 20.01.2020

TTGV (2018). Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi. Kavramlar, Dünyada Durum ve Ülke Örnekleri Türkiye’de Durum, Analizler ve Strateji Önerisi. file:///G:/tibbi-cihaz-sektoru-ve-strateji-onerisi-3.pdf Erişim Tarihi: 19.02.2020

TÜİK (2018). Nüfus Projeksiyonları 2018-2080. https://www.tuseb.gov.tr/enstitu/tacese/yuklemeler/istatistik/nufus_projeksiyonlari_2018_2080.pdf

WHO. (2010). Medical devices: managing the mismatch: an outcome of the priority medical devices project.. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44407/9789241564045_eng.pdf?sequence=1 Erişim Tarihi: 15.02.2020

WHO (2018). Ageing and Health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health Erişim Tarihi: 20.02.2020

WHO (2019). Fourth WHO Global Forum on Medical Devices. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312154/WHO-MVP-EMP-2019.04-eng.pdf?ua=1 Erişim Tarihi: 20.02.2020


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.