Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Deliryum Yönetimi Konusunda Farkındalıklarının Belirlenmesi

Banu Çevik, Elif Akyüz, Ziyafet Uğurlu, Asuman Ersayın, Nevin Doğan

Özet


Amaç: Bu çalışma, Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin deliryum yönetimi konusundaki farkındalıklarının belirlenmesi amacı ile planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma,  Ankara’da özel bir Üniversite Hastanesinin Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan 100 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek hazırlanan veri toplama formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve Ki-Kare testi kullanılmıştır.

Bulgular:  Hemşirelerin deliryum konusunda bilgi düzeylerine bakıldığında; hemşirelerin %84’ü deliryum konusunda eğitim aldıklarını, eğitim alanların %79,9’u bu eğitimi lisans eğitimi esnasında aldıklarını ve %85’i deliryum konusunda eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. Hemşirelerin %70’i deliryum tanısı alan hastaların yönetilmesinin çok zor olduğunu ve yarıdan fazlası ise deliryum tanısı alan hastaların yönetilmesinde doktor desteğine ihtiyaç duyduklarını ve özel eğitim alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Hemşirelerin çoğunluğu; yapılan tüm hemşirelik uygulamaları hastaya açıklanmalıdır (%99), hastaya dokunarak iletişim kurmak deliryum gelişen hastada olumlu sonuçlar verir(%86), yoğun bakım ortamında gürültünün azaltılması deliryum gelişen hastaların yönetiminde etkilidir(%97), zorunlu durumların dışında hastaları tespit/kısıtlama uygulamamak deliryum tanısı alan hastaların yönetiminde son derece etkilidir (%94), hastanın ifade ettiği stres, ağrı ve korku gibi duyguların dikkate alınması deliryumu önlemek için önemli olduğunu düşünüyorum (%99) şeklindeki ifadelere katıldıklarına ilişkin görüş bildirmişlerdir.

Sonuç: Hemşirelerin yoğun bakım hastalarında görülen deliryumu önemli ve ciddi bir sağlık sorunu olarak gördükleri, ancak deliryum yönetimi ve alınması gerekli önlemler konusunda yetersiz kaldıkları görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Deliryum, Hemşire, Yoğun Bakım, Yoğun Bakım Ünitesi.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.