Spor Yapan Bireylerin Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Işınsu Baysal, Gül Kızıltan

Özet


Amaç: Bu çalışma, spor yapan bireylerin ortoreksiya nervoza eğilimleri ile beslenme durumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Aralık 2019-Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara’da bulunan bir spor merkezine en az 3 aydır devam eden, 18-64 yaş arası 107 gönüllü birey üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin kişisel özellikleri, beslenme alışkanlıkları, egzersiz davranışları ve antropometrik ölçümleri anket formuna kaydedilmiştir. Bireylerin sağlıklı beslenme takıntılarının belirlenmesinde ORTO-11 ölçeği, beslenme durumlarının saptanmasında Besin Tüketim Sıklık formu kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %29.9’unun ortorektik eğilim gösterdiği saptanmıştır. Cinsiyete göre farka bakıldığında; erkek bireylerin %32.1’inin, kadın bireylerin ise %27.8’inin ortorektik eğilim gösterdiği ancak bu farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı bulunmuştur (p<0.05). Düzenli olarak ana öğün yapan ve öğün atladığında sıklıkla akşam öğününü atlayan (p<0.05); ara öğün alışkanlığı olan, vücut geliştirme veya sağlığını koruma amacıyla sıklıkla haftada 5 kez ve üzeri spor yapan bireylerde ortorektik eğilimin daha yüksek olduğu görülmüştür (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışma, ortoreksiya nervozanın bireylerin sadece beslenme alışkanlıklarını değil, aynı zamanda egzersiz davranışlarını da etkilediğini göstermiştir. Ortorektik bireyler, sık egzersiz yapmanın hiç egzersiz yapmamak kadar sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda bilinçlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: ortoreksiya nervoza, egzersiz, beslenme durumu.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.