Yazar Detayları

Alnıaçık, Asuman, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

  • Cilt 3, Sayı 1 (2018) - DAVETLİ DERLEME MAKALELER
    KOKLEAR İMPLANTLI BEBEK VE ÇOCUKLARDA SANTRAL İŞİTSEL SİSTEM MATURASYONUNUN İŞİTSEL P1 İNDEKSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
    Özet  PDF
  • Cilt 4, Sayı 1 (2019) - DAVETLİ DERLEME MAKALELER
    GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KOKLEAR İMPLANT ELEKTROT DİZİN TASARIMLARI
    Özet  PDF